Od redaktorki: Badania jakościowe – metody, współuczestnicy, proces realizacji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.01

Słowa kluczowe:

badania jakościowe, refleksyjność, usytuowanie badacza, uczestnicy badań jakościowych

Abstrakt

Niniejszy tekst jest wprowadzeniem do numeru tematycznego „Badania jakościowe – metody, współuczestnicy, proces realizacji”. W pierwszej części wprowadzenia zarysowany jest kontekst powstania tomu, to jest sytuacja dynamicznych przemian w polu metod jakościowych, wybrzmiewania nowych pytań dotyczących ról badacza i uczestników badań, a także szukania nowych dróg realizacji projektów badawczych. W drugiej części zaprezentowane są w skrótowej formie artykuły składające się na tom. Są one efektem metodologicznych poszukiwań badaczy i wyrazem ich twórczego radzenia sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na poszczególnych etapach procesu badawczego. Zebrane w tomie artykuły ukazują zróżnicowanie współczesnego pola badań jakościowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Izabela Ślęzak - Uniwersytet Łódzki

Doktor, socjolożka pracująca w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania, w Instytucie Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to socjologia pracy, piętna, pracy seksualnej, metody jakościowe i etyka badań społecznych.

Bibliografia

Atkinson Paul (2005), Qualitative Research – Unity and Diversity, „Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research”, vol. 6(3), https://doi.org/10.17169/fqs-6.3.4
Google Scholar

Berger Roni (2015), Now I See it, Now I don’t: Researcher’s Position and Reflexivity in Qualitative Research, „Qualitative Research”, vol. 15(2), s. 219–234.
Google Scholar

Bourke Brian (2014), Positionality: Reflecting on the Research Process, „The Qualitative Report”, vol. 19(33), s. 1–9.
Google Scholar

Denzin Norman, Lincoln Yvonna (red.) (1994), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Denzin Norman, Lincoln Yvonna (red.) (2005), The SAGE Handbook of Qualitative Research, Third Edit, Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Denzin Norman, Lincoln Yvonna (red.) (2011), The SAGE Handbook of Qualitative Research, Fourth Edit, Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Denzin Norman, Lincoln Yvonna, Giardina Michael, Cannella Gaile (red.) (2023), The Sage Handbook of Qualitative Research, Sixth Edition, Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Flick Uwe (2012), Projektowanie badania jakościowego, przełożył Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kafar Marcin, Kacperczyk Anna (red.) (2020), Autoetnograficzne „zbliżenia” i „oddalenia”: o autoetnografii w Polsce, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Knoblauch Hubert, Flick Uwe, Maeder Christoph (2005), Qualitative Methods in Europe: The Variety of Social Research, „Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research”, vol. 6(3), https://doi.org/10.17169/fqs-6.3.3
Google Scholar

Konecki Krzysztof (2018), Advances in Contemplative Social Research, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Konecki Krzysztof (2021), The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research: Applications and Examples, London: Routledge.
Google Scholar

Mruck Katja, Cisneros Puebla César A., Faux Robert B. (2005), Editorial: About Qualitative Research Centers and Peripheries, „Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research”, vol. 6(3), https://doi.org/10.17169/fqs-6.3.2
Google Scholar

Palaganas Erlinda, Sanchez Marian, Molintas Ma. Visitacion, Caricativo Raul (2017), Reflexivity in Qualitative Research: A Journey of Learning, „The Qualitative Report”, vol. 22(2), s. 426–438, https://doi.org/10.46743/2160-3715/2017.2552
Google Scholar

Silverman David (2007), Interpretacja danych jakościowych, przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Travers Max (2009), New Methods, Old Problems: A Sceptical View of Innovation in Qualitative Research, „Qualitative Research”, vol. 9(2), s. 161–179.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-05-31 — zaktualizowane 2024-07-10

Wersje

Jak cytować

Ślęzak, I. (2024). Od redaktorki: Badania jakościowe – metody, współuczestnicy, proces realizacji. Przegląd Socjologii Jakościowej, 20(2), 6–11. https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.01 (Original work published 31 maj 2024)

Numer

Dział

Numer tematyczny „Badania jakościowe – metody, współuczestnicy, proces realizacji” pod redakcją Izabeli Ślęzak

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>