Socjologia jakościowa – innowacyjne metody w badaniach jakościowych

Od Redaktorów

Autor

  • Krzysztof T. Konecki Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ
  • Izabela Ślęzak Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.01

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Krzysztof T. Konecki - Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Krzysztof T. Konecki, prof., kierownik  Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania UŁ, członek Zarządu Qualitative Methods  Research Network of ESA, członek Prezydium Komitetu Socjologii PAN, członek Zarządu PTS, przewodniczący Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS. Obszar zainteresowań naukowych to m.in.: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia wizualna.

Izabela Ślęzak - Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Izabela Ślęzak, asystent w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary jej zainteresowań naukowych ogniskują się wokół metodologii badań społecznych, zwłaszcza jakościowych metod badań; symbolicznego interakcjonizmu, socjologii pracy i organizacji, socjologii dewiacji. Aktualnie zajmuje się badaniami terenowymi dotyczącymi zagadnienia prostytucji

Bibliografia

Konecki Krzysztof T. (2005) Jakościowe rozumienie innych a socjologia jakościowa. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 1 nr 1, s. 1–3 [dostęp 2 lutego 2012]. Dostępny w Internecie: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume1/PSJ_1_1_Editorial.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.01

Travers Max (2009) New methods, old problems: A sceptical view of innovation in qualitative research. „Qualitative Research”, vol. 9, no. 2, s. 161–179.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794108095079

Wiles Rose, Crow Graham, Pain Helen (2011) Innovation in qualitative research methods: a narrative review. „Qualitative Research” vol. 11, no. 5, s. 587–604.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794111413227

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Konecki, K. T., & Ślęzak, I. (2012). Socjologia jakościowa – innowacyjne metody w badaniach jakościowych: Od Redaktorów. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 6–10. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.01

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>