Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Krzysztof Tomasz Konecki, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-7370-3490
Scopus

Redaktorzy prowadzący

Jakub Niedbalski, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-2803-7628
Scopus

Izabela Ślęzak, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-5489-0481
Scopus

Redaktorzy tematyczni

Waldemar Dymarczyk, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-2343-9943
Scopus

Marek Gorzko, Uniwersytet Szczeciński
https://orcid.org/0000-0002-1134-1148

Anna Kacperczyk, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-9643-0587
Scopus

Thaddeus Müller, Lancaster University, Wielka Brytania
https://orcid.org/0000-0001-5593-6605
Scopus

Łukasz Tomasz Marciniak, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-4897-6868
Scopus

Robert Prus, University of Waterloo, Kanada
https://orcid.org/0000-0003-1865-2798
Scopus

Korekta i edycja

Monika Poradecka, Uniwersytet Łódzki

Redaktorzy językowi

Marta Olasik
https://orcid.org/0000-0002-0818-425X
Scopus

Projektowanie i programowanie WWW

Edyta Mianowska, Uniwersytet Zielonogórski
https://orcid.org/0000-0002-0949-2641
Scopus

 

Rada naukowa

Jan K. Coetzee, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa
https://orcid.org/0000-0002-1512-8790
Scopus

Markieta Domecka, University of Surrey, UK
https://orcid.org/0000-0001-8020-3075
Scopus

Aleksandra Galasińska, University of Wolverhampton, UK
https://orcid.org/0000-0002-2518-4497
Scopus

Piotr Gliński, Uniwerystet w Białymstoku
https://orcid.org/0000-0001-9736-457X
Scopus

Marek Kamiński, University of California, Irvine, United States
https://orcid.org/0000-0003-3997-0541
Scopus

Michał Krzyżanowski, Uppsala Universitet, Sweden
https://orcid.org/0000-0003-4073-2831
Scopus

Anna Matuchniak-Mystkowska, Uniwersytet Łódzki, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5172-3637

Barbara Misztal, University of Leicester, United Kingdom
Scopus

Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
Scopus

Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
https://orcid.org/0000-0003-0181-8093

Anssi Perakyla, University of Helsinki, Finlandia
https://orcid.org/0000-0002-2089-0106
Scopus

Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski,Polska
https://orcid.org/0000-0002-1084-8211
Scopus

Piotr Sztompka, Uniwersytet Jagielloński, Polska
Scopus