Kontakt

Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Instytut Socjologii
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43 90-214 Łódź
psj.redakcja@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Redakcja PSJ

Wsparcie techniczne

Firma Magis