Indeksowanie

Bazy danych, w których Przegląd Socjologii Jakościowej jest zarejestrowany i indeksowany:

BazHum

BOAI

Biblioteka Nauki

CEJSH

CEEOL

DOAJ

ERIH PLUS

EBSCO

SCOPUS

Przegląd Socjologii Jakościowej wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.