Recenzenci

Lista recenzentek i recenzentów w roku 2021


Joanna Bielecka-Prus, UMCS
Mariola Bieńko, Uniwersytet Warszawski
Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński
Maja Brzozowska-Brywczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marie Buscatto, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, France
Jan K Coetzee, University of the Free State, Republic of South Africa
Borys Cymbrowski, Uniwersytet Jagielloński
Jan Dolák, Comenius University in Bratislava, Słowacja
Rafał Drozdowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Małgorzata Dymnicka, Politechnika Gdańska
Eberle, Thomas, University of St Gallen, Switzerland
Maciej Frąckowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Monika Frąckowiak-Sochańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katarzyna Gajek, Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Golczyńska-Grondas, Uniwersytet Łódzki
Izabela Grabowska, Akademia Leona Koźmińskiego
Mariusz Granosik, Uniwersytet Łódzki
Stella Grotowska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Marcin Jewdokimow, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Natalia Juchniewicz, Uniwersytet Warszawski
Jerzy Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marcin Kafar, Uniwersytet Łódzki
Sari Karttunen, University of the Arts Helsinki, Finland
Przemysław Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Radosław Kossakowski, Uniwersytet Gdański
Agata Krasowska, Uniwersytet Wrocławski
Ewa Krzaklewska, Uniwersytet Jagielloński
Kazimierz Krzysztofek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Lia Luchetti, Università di Roma Tre, Włochy
Łucja Lange, Uniwersytet Łódzki
Kamil Łuczaj, University of Cambridge, Wielka Brytania
Ewa Maciejewska-Mroczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu