Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 42
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 100
Liczba otrzymanych recenzji – 77
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 50%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 6–7 miesięcy

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 43
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 106
Liczba otrzymanych recenzji – 92
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 35%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 6 miesięcy