Polityka antyplagiatowa

W trosce o prestiż czasopisma redakcja Przeglądu Socjologii Jakościowej dokłada wszelkich starań, aby publikowane na jego łamach artykuły były oryginalne i reprezentowały najwyższą jakość naukową. W związku z tym przykłada wielką wagę między innymi do kwestii plagiatu, gdyż jego zbyt późne wykrycie może przynieść wiele szkód, również wizerunkowych, nie tylko autorowi, ale również instytucji, w której jest afiliowany, danemu tytułowi czy wydawcy. 

Czasopismo Przegląd Socjologii Jakościowej stosuje zatem procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych, korzystając z systemu, jakim jest Similarity Check. Program antyplagiatowy iTechnicate pomaga redaktorom zapobiegać plagiatom naukowym poprzez porównywanie przesłanego artykułu z innymi manuskryptami dostępnymi w internecie i dostarczanie, niemal natychmiast, informacji zwrotnej, w której zaznaczone jest podobieństwo do innych prac. Co istotne, raport każdorazowo podlega indywidualnej ocenie redaktorów, gdyż uwzględnia również cytaty, odniesienia i źródła poprawnie zasygnalizowane w artykule, tj. wykorzystane zgodnie ze sztuką edytorską, co pozwala podjąć odpowiednią decyzję w sprawie oryginalności manuskryptu. 

System spełnia wszelkie standardy prywatności i poufności obowiązujące w prawie.

 

Polityka antyplagiatowa Przeglądu Socjologii Jakościowej

  1. Czasopismo Przegląd Socjologii Jakościowej nie uznaje żadnej formy plagiatu ani innych tego rodzaju nadużyć. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń lub oskarżeń o plagiat redakcja podejmuje odpowiednie kroki celem zbadania i wyjaśnienia sytuacji.
  2. W celu uniknięcia publikacji artykułu, który wykazuje cechy plagiatu, redakcja wykorzystuje system antyplagiatowy.
  3. Polityka antyplagiatowa czasopisma ma na celu zapobieganie wszelkim przejawom plagiatu, ochronę i poszanowanie oryginalnych wyników badań, kształtowanie odpowiedzialnych postaw wśród badaczy oraz ochronę własności intelektualnej autorów.
  4. Redakcja czasopisma zastrzega, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą zgłaszane i dokumentowane. Zgłoszenie tekstu do publikacji przez autora oznacza, że uznał i rzetelnie zasygnalizował prace badaczy, na których dorobek naukowy powołuje się w swoim artykule.
  5. W przypadku wykrycia plagiatu po publikacji artykułu tekst zostaje usunięty z czasopisma. Dodatkowo o zaistniałej sytuacji i jej konsekwencjach zostają powiadomione instytucje zatrudniające autora, recenzenci i osoby poszkodowane.