Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej

Autor

  • Krzysztof T. Konecki Uniwersytet Łódzki, Polska

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.04

Słowa kluczowe:

socjologia wizualna, metodologia teorii ugruntowanej, fotografia, pojęcia uczulające, kontekst odkrycia

Abstrakt

W artykule omówiono cztery główne strategie badawcze używane w socjologii wizualnej z użyciem fotografii: (1) fotografowanie jako podstawowe działanie badacza plus analiza materiałów wywołanych; (2) fotografie jako materiały zastane, przedstawiające określone obiekty o znaczeniu społecznym; (3) fotografie jako materiały zastane powiązane z materiałami wywołanymi, to jest z narracjami i komentarzami dokonanymi przez respondentów odnośnie pokazywanych im zdjęć; (4) użycie fotografii jako dowodu podpierającego wnioski, lub jako ilustracji dla wniosków uzyskanych z badań, w których głównymi danymi empirycznymi są teksty werbalne lub liczby. W odniesieniu do tych strategii przeanalizowano możliwości wykorzystania obrazu fotograficznego w jakościowej strategii badawczo – analitycznej zwanej metodologią teorii ugruntowanej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Krzysztof T. Konecki - Uniwersytet Łódzki, Polska

Krzysztof T. Konecki (prof.), Kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Redaktor Naczelny "Qualitative Sociology Review" (wersja polska "Przegląd Socjologii Jakościowej"). Członek Rady Programowej kwartalnika "Podstawy Zarządzania", członek zarządu Qualitative Methods Research Network of European Sociological Association, przewodniczący sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, symbolika organizacyjna, organizacja i zarządzanie w kulturze japońskiej, socjologia relacji ludzi i zwierząt.

Bibliografia

Bateson, Gregory, Margaret Mead (1942) Balinese Character: A Photographic Analysis. New York, New York Academy of Sciences.
Google Scholar

Becker, Howard S. (1974) “Photography and Sociology.” Studies in the Anthropology of Visual Communication 1:3-26.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1525/var.1974.1.1.3

Becker, Howard S. (1982) Art Worlds. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Google Scholar

Becker, Howard S. (1986) Doing Things Together. Evanston: Northwestern University Press.
Google Scholar

Becker, Howard S. (1990) “Art World Revisited.” Sociological Forum 5(3):497-502.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF01115099

Becker, Howard S. (1995) “Backup of Visual Sociology, Documentary Photography, and Photojournalism: It's (Almost) All a Matter of Context.” Visual Sociology 10(1-2):5-14.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/14725869508583745

Becker, Howard S. (2002) “Studying the New Media.” Qualitative Sociology 25(3):337-343.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1016029812807

Blumer, Herbert (1954) “What is Wrong with Social Theory?” American Sociological Review 19:3-18.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.2307/2088165

Blumer, Herbert (1969) Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Google Scholar

Brower, Matthew (2005) “Trophy Shots: Early North American Photographs of Nonhuman Animals and the Display of Masculine Prowess.” Society and Animals 13(1):13-32.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1163/1568530053966661

Collier, John (1967) Visual Anthropology: Photography as a Research Method. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Google Scholar

Darwin, Charles (1872) The expression of the emotions in man and animals. London: John Murray.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1037/10001-000

Hall, Edward (2005) Ukryty wymiar. Warszawa: Muza.
Google Scholar

Harper, Douglas (1994) “On the Authority of the Image. Visual Methods at the Crossroads.” S. 403-412 w Handbook of Qualitative Research, (Red.) N. Denzin, Y. Lincoln. London, New Delhi, Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Harper, Douglas (1997) “Visualizing Structure: Reading Surfaces of Social Life.” Qualitative Sociology 20(1):57-77.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024764214854

Holliday, Ruth (2000) “We’ve been framed: visualizing methodology.” The Sociological Review 48(4):503-521.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/1467-954X.00230

Konecki, Krzysztof (1992) W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa. Łódź: Instytut Socjologii UŁ.
Google Scholar

Konecki, Krzysztof (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Konecki, Krzysztof (2005) Ludzie i ich zwierzęta. Symboliczno-interakcjonistyczna analiza społecznego świata zwierząt domowych. Warszawa: Scholar.
Google Scholar

Konecki, Krzysztof i Kamila Potomska (2002) “Archetypy i symbole w reklamie.” Marketing i Rynek 7:16-21.
Google Scholar

Koseła, Krzysztof (1989) “Wywiad z interpretacją fotogramów.” S. 167-182 w Poza granicami socjologii ankietowej, (Red.) A. Sułek, A. Wyka. Warszawa: Wyd. Instytutu Socjologii UW.
Google Scholar

Liben Lynn, Lisa Szechter (2002) “A Social Science of the Art: An Emerging Organizational Initiative and an Illustrative Investigation of Photography.” Qualitative Sociology 25(3):385-408.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1016086030554

Magala, Sławomir (2000) Szkoła widzenia, czyli świat w subiektywie aparatu fotograficznego. Wrocław: Biblioteka Format-u.
Google Scholar

Mead, George, Herbert (1975) Umysł, osobowość, społeczeństwo. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Newbury, Darren (1997) “Talking about Practice: photography students, photographic culture and professional identities.” British Journal of Sociology of Education 18(3):421-434.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/0142569970180307

Olechnicki, Krzysztof (2003) Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Google Scholar

Scheff, Thomas (1990) Microsociology. Discource, Emotion, and Social Structure. Chicago: The University Press.
Google Scholar

Suchar, Charles (1997) “Grounding Visual Research In Shooting Scripts.” Qualitative Sociology 20(1):33-55.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1023/A:1024712230783

Walker, Andrew L., Moulton Kimball Rosalind (1989) “Photo Albums: Images of Time and Reflections of Self.” Qualitative Sociology 12( 2):155-182.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/BF00988996

Ziółkowski, Marek (1981) Znaczenie, interakcja, rozumienie. Warszawa: PWN.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2005-12-30

Jak cytować

Konecki, K. T. (2005). Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 1(1), 42–63. https://doi.org/10.18778/1733-8069.1.1.04

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>