Od redaktorów: Badania jakościowe – pragmatyczne inspiracje

Autor

  • Krzysztof T. Konecki Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
  • Marek Gorzko Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.01

Słowa kluczowe:

pragmatyzm, teoretyczny model działania, pragmatyczne zastosowanie wiedzy

Abstrakt

Wprowadzenie do zbioru artykułów, które łączy próba prześledzenia konsekwencji przyjmowania pragmatycznych założeń w praktyce badawczej lub ocena możliwości praktycznego zastosowania wyników badań jakościowych, zawiera syntetyczne omówienie związków pomiędzy poznaniem naukowym a działaniem z punktu widzenia pragmatyzmu oraz krótką charakterystykę prac zawartych w bieżącym tomie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Krzysztof T. Konecki - Uniwersytet Łódzki, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź

Krzysztof T. Konecki, prof., kierownik Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członek Executive Committee of European Sociological Association, Prezydium Komitetu Socjologii PAN, Zarządu PTS i przewodniczący Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu PTS. Jego obszar zainteresowań naukowych to m.in.: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, interakcjonizm symboliczny, socjologia wizualna oraz socjologiczne badania nad medytacją i jogą.

Marek Gorzko - Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Socjologii, ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

Marek Gorzko, (dr hab.) profesor nadzwyczajny w Zakładzie Socjologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Szczecińskim. Członek Zespołu Redakcyjnego „Przeglądu Socjologii Jakościowej”. Członek Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Główne obszary zainteresowań badawczych to: socjologia jakościowa, problemy metodologiczne badań jakościowych, teoria ugruntowana, metoda biograficzna, socjologia pracy.

Bibliografia

Dewey John (1917) The Need for A Recovery of Philosophy [w:] tenże, ed., Creative Intelligence: Essays in the Pragmatic Attitude. New York: Holt, s. 3–69.
Google Scholar

Dewey John (1938) Logic: The Theory of Inquiry. „John Dewey: The Later Works 1925–1953”, vol. 12, ed. J. A. Boydston. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Google Scholar

Pamental Matthew (2004) Pragmatism and Pets: Best Friends Animal Sanctuary, Maddie’s Fund, and No More Homeless Pets in Utah [w:] E. McKenna, A. Light, eds., Animal Pragmatism. Rethinking Human-Nonhuman Relationship. Bloomington: Indiana University Press, s. 210–227.
Google Scholar

Peirce Charles S. (1955) Abduction and Induction [w:] Justus Buchler, ed., Philosophical Writings of Peirce. New York: Dover, s. 150–156.
Google Scholar

Reichertz Jo (2007) Abduction. The Logic of Discovery in Grounded Theory [w:] Antony Bryant, Kathy Charmaz, eds., The Sage Handbook of Grounded Theory. London, New Delhi, Singapore, Thousand Oaks: Sage, s. 214–228.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.4135/9781848607941.n10

Rorty Richard (1996) Przygodność, ironia i solidarność. Przełożył Wacław Jan Popowski. Warszawa: Spacja.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2015-02-28

Jak cytować

Konecki, K. T., & Gorzko, M. (2015). Od redaktorów: Badania jakościowe – pragmatyczne inspiracje. Przegląd Socjologii Jakościowej, 11(1), 6–11. https://doi.org/10.18778/1733-8069.11.1.01

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>