Czy badać? Co badać? Jak badać? Strategie badawcze w naukach społecznych i humanistycznych w pierwszej fali pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.02

Słowa kluczowe:

strategie badawcze, badania z badaczami i badaczkami, badania w pandemii, pandemia COVID-19, disaster research, slow disaster research

Abstrakt

Celem opracowania jest opis strategii badawczych podejmowanych przez badaczki i badaczy z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19. Badania empiryczne będące podstawą artykułu realizowane były w kwietniu i maju 2020 roku przy użyciu techniki ankiety jakościowej online. W wyniku jakościowej analizy treści wypowiedzi uczestników i uczestniczek naszych badań scharakteryzowałyśmy cztery strategie badawcze: rezygnację, zawieszenie, kontynuację i (re)konstrukcję badań. Wyniki analiz opisujemy w odniesieniu do cech charakterystycznych nurtu disaster research. Pokazujemy, że badania w pandemii są bliższe perspektywie slow disaster research niż disaster research.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Katarzyna Kalinowska - Collegium Civitas

Dr, socjolożka, pracuje jako adiunktka w Collegium Civitas oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zajmuje się socjologią emocji i miłości, metodologią badań jakościowych, etyką badawczą oraz antropologią szkoły i młodzieży.

Beata Bielska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr, socjolożka, pracuje jako adiunktka w Katedrze Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się socjologią seksualności, metodologią i etyką badań społecznych oraz socjologią szkolnictwa wyższego i nauki.

Sylwia Męcfal - Uniwersytet Łódzki

Dr, socjolożka, pracuje jako adiunktka w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się wokół metod badań społecznych (zwłaszcza jakościowych), etyki badawczej oraz badań mediów.

Adrianna Surmiak - Uniwersytet Warszawski

Dr, socjolożka i antropolożka, pracuje jako adiunktka w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się etyką i metodologią badań jakościowych, socjologią moralności oraz socjologią emocji.

Bibliografia

Babbie Earl (2004) Badania społeczne w praktyce. Tłum. Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Braun Virginia, Clarke Victoria, Boulton Elicia, Davey Louise, McEvoy Charolotte (2020) The Online Survey as a Qualitative Research Tool. „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 24(6), s. 641–654 https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550

Hall Johanna, Gaved Mark, Sargent Julia (2021) Participatory Research Approaches in Times of Covid-19: A Narrative Literature Review. „International Journal of Qualitative Methods”, no. 20, s. 1–15 https://doi.org/10.1177/16094069211010087
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211010087

Hans Luis-Charles M., Howard Rosalyn, Remy Lionel, Nibbs Farah, Turner Grace (2020) Ethical Considerations for Postdisaster Fieldwork and Data Collection in the Caribbean. „American Behavioral Scientist”, vol. 64(8), s. 1162–1178 https://doi.org/10.1177/0002764220938113
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0002764220938113

Knowles Scott G. (2014) Learning from Disaster? The History of Technology and the Future of Disaster Research. „Technology and Culture”, vol. 55(4), s. 773–784 https://doi.org/10.1353/tech.2014.0110
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1353/tech.2014.0110

Knowles Scott G. (2020) Slow Disaster in the Anthropocene: A Historian Witnesses Climate Change on the Korean Peninsula. „Daedalus”, vol. 149(4), s. 192–206 https://doi.org/10.1162/daed_a_01827
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1162/daed_a_01827

Knowles Scott G., Neal David M. (2021) Disaster Research in COVID Times. „COVIDCalls” podcast, odcinek z 1.10.2021 https://www.podbean.com/ew/pb-brbhs-10f40a0 [dostęp: 26.01.2022].
Google Scholar

Kvale Steinar (2012) Prowadzenie wywiadów. Tłum. Agata Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Lawrence Leigh (2020) Conducting cross-cultural qualitative interviews with mainland Chinese participants during COVID: Lessons from the field. „Qualitative Research”, vol. 22(1), s. 1–12 https://doi.org/10.1177/1468794120974157
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794120974157

Melis Gulia, Sala Emanuela, Zaccaria Daniele (2022) Remote Recruiting and Video-Interviewing Older People: A Research Note on A Qualitative Case Study Carried Out in The First Covid-19 Red Zone in Europe. „International Journal of Social Research Methodology”, vol. 25(4), s. 477–482 https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1913921
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/13645579.2021.1913921

Meskell Pauline, Houghton Catherine, Biesty Linda (2021) Opening Windows Behind Closed Doors: Reflections on Working Qualitatively During a Pandemic. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–4 https://doi.org/10.1177/16094069211008313
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211008313

Męcfal Sylwia, Surmiak Adrianna, Ślęzak Izabela, Bielska Beata, Dębska Katarzyna, Golczyńska-Grondas Agnieszka, Kalinowska Katarzyna, Kuźma Inga, Palęcka Alicja, Wójtewicz Anna (2020) Badania społeczne i humanistyczne w czasach pandemii – aspekty etyczno-metodologiczne. Dyskusja podczas „Spotkań Badaczek”. „Przegląd Socjologiczny”, t. LXIX, nr 3, s. 203–214 https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/10
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2020/69.3/10

Ministerstwo Edukacji i Nauki (2020) Funkcjonowanie uczelni po 28 grudnia 2020 r. – zmiany w obostrzeniach https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-uczelni-po-28-grudnia-2020-r--zmiany-w-obostrzeniach [dostęp: 12.01.2022].
Google Scholar

Mwambari David, Purdeková Andrea, Bisoka Aymar Nyenyezi (2021) Covid-19 and research in conflict-affected contexts: distanced methods and the digitalisation of suffering. „Qualitative Research”, s. 1–10 https://doi.org/10.1177/1468794121999014
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794121999014

Neal David M. (1997) Reconsidering the Phases of Disaster. „International Journal of Mass Emergencies and Disasters”, vol. 15(2), s. 239–264.
Google Scholar

Neuert Cornelia E., Meitinger Katharina, Behr Dorothée, Schonlau Matthias (2021) Editorial: The Use of Open-ended Questions in Surveys. „Methods, Data, Analyses”, vol. 15(1), s. 3–6.
Google Scholar

Nobrega Suzanne, El Ghaziri Mazen, Giacobbe Lauren, Rice Serena, Punnett Laura, Edwards Kasper (2021) Feasibility of Virtual Focus Groups in Program Impact Evaluation. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–10 https://doi.org/10.1177/16094069211019896
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211019896

O’Cathain Alicia, Thomas Kate J. (2004) “Any other comments?” Open questions on questionnaires – a bane or a bonus to research? „BMC Medical Research Methodology”, vol. 4 https://doi.org/10.1186/1471-2288-4-25
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2288-4-25

Pandemia Covid-19 a metodyka badań społecznych (b.d.) https://metodyspol.covid.uj.edu.pl/ [dostęp: 12.01.2022].
Google Scholar

Pandley Kritika, Parreñas Rhacel Salazar, Sabio Gianne Sheena (2021) Essential and Expendable: Migrant Domestic Workers and the COVID-19 Pandemic. „American Behavioral Scientist”, vol. 65(10), s. 1287–1301 https://doi.org/10.1177/00027642211000396
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/00027642211000396

Patton Michael Q. (2014) Qualitative Research & Evaluation Methods. Los Angeles, CA: Sage.
Google Scholar

Peek Lori, Champeau Heather, Austin Jessica, Mathews Mason, Wu Haorui (2020) What Methods Do Social Scientists Use to Study Disasters? An Analysis of the Social Science Extreme Events Research Network. „American Behavioral Scientist”, vol. 64(8), s. 1066–1094 https://doi.org/10.1177/0002764220938105
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0002764220938105

Quarantelli Enrico L., Dynes Russel R. (1977) Response to Social Crisis and Disaster. „Annual Review of Sociology”, vol. 3, s. 23–49 https://doi.org/10.1146/annurev.so.03.080177.000323
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.so.03.080177.000323

Rahman Syahirah Abdul, Tuckerman Lauren, Vorley Tim, Gherhes Cristian (2021) Resilient Research in the Field: Insights and Lessons from Adapting Qualitative Research Projects During the COVID-19 Pandemic. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–16 https://doi.org/10.1177/16094069211016106
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211016106

Singer Eleonor, Couper Mick P. (2017) Some Methodological Uses of Responses to Open Questions and Other Verbatim Comments in Quantitative Surveys. „Methods, Data, Analyses: A Journal for Quantitative Methods and Survey Methodology (mda)”, vol. 11(2), s. 115–134 https://doi.org/10.12758/mda.2017.01
Google Scholar

Sitek Wojciech (1997) Wspólnota i zagrożenie. Wrocławianie wobec wielkiej powodzi. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Google Scholar

Steherenberger Cécile S. (2020) Disaster Studies as Politics with Other Means: Covid-19 and the Legacies of Cold War Disaster Research https://items.ssrc.org/covid-19-and-the-social-sciences/disaster-studies/disaster-studies-as-politics-with-other-means-covid-19-and-the-legacies-of-cold-war-disaster-research/ [dostęp: 4.12.2021].
Google Scholar

Surmiak Adrianna, Bielska Beata, Kalinowska Katarzyna (2022) Social Researchers’ Approaches to Research Ethics During the COVID-19 Pandemic: An Exploratory Study. „Journal of Empirical Research on Human Research Ethics”, vol. 17(1.2), s. 213–222 https://doi.org/10.1177/15562646211055056
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/15562646211055056

Teti Michelle, Schatz Enid, Liebenberg Linda (2020) Methods in the Time of COVID-19: The Vital Role of Qualitative Inquiries. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 19(51), s. 1–5 https://doi.org/10.1177/1609406920920962
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1609406920920962

Tremblay Stephanie, Castiglione Sonia, Audet Li-Anne, Desmarais Michèle, Horace Minnie, Peláez Sandra (2021) Conducting Qualitative Research to Respond to COVID-19 Challenges: Reflections for the Present and Beyond. „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 20, s. 1–8 https://doi.org/10.1177/16094069211009679
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/16094069211009679

UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach (b.d.) https://www.krasp.org.pl/resources/upload/Inne_dokumenty_KRASP/prezentacje/prezentacje_ZP_160604/A_Cislak_Wojcik.pdf [dostęp: 12.01.2022].
Google Scholar

Van Brown Bethany L. (2020) Disaster Research “Methics”: Ethical and Methodological Considerations of Researching Disaster-Affected Populations. „American Behavioral Scientist”, vol. 64(8), s. 1050–1065 https://doi.org/10.1177/0002764220938115
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0002764220938115

Walker Crystal M., Williams Loretta A., Bowdre Trimika (2021) Lessons Learned in Abruptly Switching from In-Person to Remote Data Collection in Light of the COVID-19 Pandemic. „The Qualitative Report”, vol. 26(8), s. 2382–2389 https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4745
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4745

Weil Frederick D. (2020) Researching Crime After a Disaster: What We Can Learn from a Large Survey in New Orleans After Hurricane Katrina. „American Behavioral Scientist”, vol. 64(8), s. 1111–1128 https://doi.org/10.1177/0002764220938107
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/0002764220938107

Żuchowska-Skiba Dorota (2021) Społeczny wymiar Internetu z perspektywy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii Covid-19. „Przegląd Socjologiczny”, t. LXX, nr 3, s. 31–47 https://doi.org/10.26485/PS/2021/70.3/2
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.26485/PS/2021/70.3/2

Pobrania

Opublikowane

2022-11-30

Jak cytować

Kalinowska, K., Bielska, B., Męcfal, S., & Surmiak, A. (2022). Czy badać? Co badać? Jak badać? Strategie badawcze w naukach społecznych i humanistycznych w pierwszej fali pandemii COVID-19. Przegląd Socjologii Jakościowej, 18(4), 34–59. https://doi.org/10.18778/1733-8069.18.4.02

Numer

Dział

Artykuł

Inne teksty tego samego autora