O pożytkach badań poetyckich w naukach społecznych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.03

Słowa kluczowe:

badania poetyckie, autoetnografia, działania artystyczne w procesie badawczym (ABR), metodologia badań jakościowych

Abstrakt

Poezja nie jest wciąż traktowana jako uprawomocniona naukowo metoda badania i reprezentowania zebranych danych w jakościowych badaniach empirycznych. Jednakże założenie o istnieniu sprzeczności między myśleniem naukowym i twórczością poetycką jest jedynie pozorne. Badania poetyczne to podejście badawcze, które wykorzystuje poezję jako metodę eksploracji, analizy i reprezentacji wyników badania. W artykule autorka wyjaśnia, dlaczego warto sięgać po formy poetyckie na różnych etapach procesu badawczego. Pokazuje, w jaki sposób można tworzyć poezję z uzyskanych danych, a także omawia cechy wyróżniające ars poetica, które mogą posłużyć za punkty odniesienia dla badań poetyckich w badaniach jakościowych, tak aby przekazać bogactwo ludzkich doświadczeń, które może nie być w pełni uchwycone przez tradycyjne teksty akademickie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Joanna Bielecka-Prus - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktor, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki badań jakościowych i wykorzystywania tych metod w badaniach terenowych nad migracjami, marginalizacją społeczną, obcością i tożsamością społeczną. Jest autorką książek Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina (2010) oraz Nepalczycy w Polsce (2023).

Bibliografia

Adams Tony E., Jones Stacy H., Ellis Carolun (2015), Autoethnography, Oxford: Oxford University Press.
Google Scholar

Addonizio Kim, Laux Dorianne (1997), The Poet’s Companion: A Guide to the Pleasures of Writing Poetry, New York: W.W. Norton & Company.
Google Scholar

Barone Tom, Eisner W. (2006), Arts-based Educational Research, [w:] J.L. Green, G. Camilli, P.B. Elmore, A. Skukauskaiti, E. Grace (red.), Handbook of Complementary Methods in Education Research, Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, s. 95–109.
Google Scholar

Bielecka-Prus Joanna (2010), Transmisja kultury w rodzinie i szkole. Teoria Basila Bernsteina, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bielecka-Prus Joanna (2014), Po co nam autoetnografia? Krytyczna analiza autoetnografii jako metody badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. X, nr 3, s. 76–95.
Google Scholar

Bielecka-Prus Joanna (2015), Transkrypcja jako działanie interpretacyjne, „Rocznik Lubuski”, t. 4, nr 1, s. 41–54.
Google Scholar

Blasko Dawn G., Merski Dennis W. (1998), Haiku Poetry and Metaphorical Thought: An Invitation to Interdisciplinary Study, „Creativity Research Journal”, vol. 11(1), s. 39–46, https://doi.org/10.1207/s15326934crj1101_5
Google Scholar

Bochner Arthur P. (2000), Criteria Against Ourselves, „Qualitative Inquiry”, vol. 6(2), s. 278–291, https://doi.org/10.1177/107780040000600209
Google Scholar

Butler-Kisber Lynn (2002), Artful Portrayals in Qualitative Inquiry: The Road to Found Poetry and Beyond, „The Alberta Article of Educational Research”, vol. 48(3), s. 229–239.
Google Scholar

Butler-Kisber Lynn (2010), Qualitative Inquiry: Thematic, Narrative and Arts-informed Perspectives, Los Angeles: Sage Publications.
Google Scholar

Cahnmann Melisa (2003), The Craft, Practice, and Possibility of Poetry in Educational Research, „Educational Researcher”, vol. 32(3), s. 29–36.
Google Scholar

Carr Jeanine M. (2003), Poetic Expressions of Vigilance, „Qualitative Health Research”, vol. 13(9), s. 1324–1331, https://doi.org/10.1177/1049732303254018
Google Scholar

Chan Zenobia C.Y. (2003), Poetry Writing: A Therapeutic Means for a Social Work Doctoral Student in The Process of Study, „Journal of Poetry Therapy: The Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, Research and Education”, vol. 16(1), s. 5–17.
Google Scholar

Clarke Juanne, Febbraro Angela, Hatzipantelis Maria, Nelson Geoffrey (2005), Poetry and Prose: Telling the Stories of Formerly Homeless Mentally Ill People, „Qualitative Inquiry”, vol. 11(6), s. 913–932.
Google Scholar

Connelly Kathy (2010), What Body Parts Do I Need To Sell? Poetic Re-Presentations of Experiences of Poverty and Fear From Low-Income Australians Receiving Welfare Benefits, „Creative Approaches to Research”, vol. 3(1), s. 16–41.
Google Scholar

Corley Nicole A. (2020), Exploring poetry as method: “Representing faithfully” the narratives of African American high school students and their mothers, „Qualitative Social Work”, vol. 19(5–6), s. 1022–1039, https://doi.org/10.1177/1473325019888010
Google Scholar

Denzin Norman K. (1997), Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century, Thousand Oaks: Sage.
Google Scholar

Denzin Norman K., Lincolc Yvonna S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] D.K. Norman, Y.S. Lincolc (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19–62.
Google Scholar

Edwards Rosalind, Weller Susie (2012), Shifting analytic ontology: using I-poems in qualitative longitudinal research, „Qualitative Research”, vol. 12(2), s. 202–217, https://doi.org/10.1177/1468794111422040
Google Scholar

Eisner Elliot W. (1991), The Enlightened Eye: Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice, New York: Macmillan.
Google Scholar

Ellis Carolyn (1991), Emotional Sociology, „Symbolic Interaction”, vol. 14(1), s. 123–145.
Google Scholar

Ellis Carolyn (2000), Creating Criteria: An Ethnographic Short Story, „Qualitative Inquiry”, vol. 6(2), s. 273–277, https://doi.org/10.1177/107780040000600210
Google Scholar

Ellis Carolyn (2004), The Ethnographic I: A Methodological Novel About Autoethnography, Walnut Creek: Rowman Altamira.
Google Scholar

Emert Toby (2013), The Transpoemations Project: Digital Storytelling Poetry, and Refugee Boys, „Intercultural Education”, vol. 24(4), s. 355–365.
Google Scholar

Faulkner Sandra L. (2007), Concern with Craft: Using Ars Poetica as Criteria for Reading Research Poetry, „Qualitative Inquiry”, vol. 13(2), s. 218–234.
Google Scholar

Faulkner Sandra L. (2020), Poetic Inquiry. Craft, Method and Practice, New York–London: Routledge.
Google Scholar

Finley Susan (2000), “Dream Child”: The Role of Poetic Dialogue in Homeless Research, „Qualitative Inquiry”, vol. 6(3), s. 432–434, https://doi.org/10.1177/107780040000600309
Google Scholar

Flores Toni (1982), Field poetry, „Anthropology and Humanism Quarterly”, vol. 7(1), s. 16–22.
Google Scholar

Friedrich Paul (1996), The Culture in Poetry and the Poetry in Culture, [w:] E.V. Daniel, J.M. Peck (red.), Culture/Contexture: Explorations in Anthropology and Literary Studies, Berkeley: University of California Press, s. 37–57.
Google Scholar

Furman Rich (2003), Exploring stepfatherhood through poetry, „Journal of Poetry Therapy”, vol. 16(2), s. 91–96, https://doi.org/10.1080/0889-3670310001596284
Google Scholar

Furman Rich (2004), Using Poetry and Narrative as Qualitative Data: Exploring a Father’s Cancer Through Poetry, „Families, Systems, & Health”, vol. 22(2), s. 162–170.
Google Scholar

Furman Rich (2005), Autoethnographic Poems and Narrative Reflections: A Qualitative Study on the Death of a Companion Animal, „Journal of Family Social Work”, vol. 9(4), s. 23–38, https://doi.org/10.1300/J039v09n04_03
Google Scholar

Furman Rich (2006), Poetic Forms and Structures in Qualitative Health Research, „Qualitative Health Research”, vol. 16(4), s. 560–566, https://doi.org/10.1177/1049732306286819
Google Scholar

Furman Rich, Langer Carol L., Taylor D. Bruce (2010), Analyzing narratives through poetic forms and structures in gerontology: Applying new tools in qualitative research, „Journal of Poetry Therapy: The Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, Research and Education”, vol. 23(2), s. 61–71, https://doi.org/10.1080/08893675.2010.482809
Google Scholar

Furman Rich, Downey Eleanor Pepi, Jackson Robert L., Bender Kimberly (2008), Poetry Therapy as a Tool for Strengths-Based Practice, „Advances in Social Work”, vol. 3(2), s. 146–157.
Google Scholar

Furman Rich, Langer Carol L., Davis Christine S., Gallardo Heather P., Kulkarni Shanti (2007), Expressive, Research and Reflective Poetry as Qualitative Inquiry: A Study of Adolescent Identity, „Qualitative Research”, vol. 7(3), s. 301–315.
Google Scholar

Gee James Paul (1986), Units in the Production of Narrative Discourse, „Discourse Processes”, vol. 9(4), s. 391–422.
Google Scholar

Gillan Maria M., Vink Barbara H., Furman Rich (2002), Poetry, „Journal of Poetry Therapy”, vol. 15, s. 177–183.
Google Scholar

Glesne Corrine (1997), That Rare Feeling: Re-presenting Research through Poetic Transcription, „Qualitative Inquiry”, vol. 3(2), s. 202–221.
Google Scholar

Glesne Corrine (2010), Commentary: Disappearing Into Another’s Words Through Poetry in Research and Education, „LEARNing Landscapes”, vol. 4(1), s. 47–55, https://doi.org/10.36510/learnland.v4i1.358
Google Scholar

Golden Karina M. (2000), The Use of Collaborative Writing to Enhance Cohesion in Poetry Therapy Groups, „Journal of Poetry Therapy”, vol. 13(3), s. 125–138.
Google Scholar

Görlich Anne (2016), Poetic Inquiry: Understanding Youth on The Margins of Education, „International Journal of Qualitative Studies in Education”, vol. 29(4), s. 520–535.
Google Scholar

Hanauer David Ian (2004), Poetry and the Meaning of Life, Toronto: Pippin Publishing Corporation.
Google Scholar

Hanley Mary Stone, View Jenice Lelani (2014), Poetry and Drama as Counter-Narrative, „Cultural Studies ↔ Critical Methodologies”, vol. 14(6), s. 558–573.
Google Scholar

Hartnett Stephen John (2003), Incarceration Nation: Investigative Prison Poems of Hope and Terror, Walnut Creek: AltaMira Press.
Google Scholar

Hill Djanna A. (2005), The Poetry in Portraiture: Seeing Subjects, Hearing Voices, and Feeling Contexts, „Qualitative Inquiry”, vol. 11(1), s. 95–105.
Google Scholar

Hodges Caroline E.M., Fenge Lee-Ann, Cutts Wendy (2014), Challenging perceptions of disability through performance poetry methods: the ‘Seen but Seldom Heard’ project, „Disability & Society”, vol. 29(7), s. 1090–1103.
Google Scholar

Hoffmann Yoel (2002), Four Japanese Death Haiku, „Academic Medicine”, vol. 77(1), s. 49–52.
Google Scholar

Hordyk Shawn Renee, Soltane Sonia B., Hanley Jill (2014), Sometimes You Have to Go Under Water to Come Up: A Poetic, Critical Realist Approach to Documenting the Voices of Homeless Immigrant Women, „Qualitative Social Work”, vol. 13(2), s. 203–220.
Google Scholar

Hunter Lauren P. (2002), Poetry as an Aesthetic Expression for Nursing: A Review, „Journal of Advanced Nursing”, vol. 40(2), s. 141–148.
Google Scholar

Hymes Dell (1996), Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality. Toward an Understanding of Voice, London: Taylor and Francis.
Google Scholar

Kacperczyk Anna (2014), Autoetnografia – technika, metoda, nowy paradygmat? O metodologicznym statusie autoetnografii, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. X, nr 3, s. 32–75.
Google Scholar

Kasperski Edward (2007), Poezja a filozofia. Cztery filary tradycji (komparatystyka dyskursów), „Tekstualia”, nr 3(10), s. 27–46.
Google Scholar

Kendall Marlyn, Murray Scott A. (2005), Tales of the Unexpected: Patients’ Poetic Accounts of the Journey to a Diagnosis of Lung Cancer: A Prospective Serial Qualitative Interview Study, „Qualitative Inquiry”, vol. 11(5), s. 733–751.
Google Scholar

Kissman Kris (1989), Poetry and Feminist Social Work, „Journal of Poetry Therapy”, vol. 2, s. 221–230.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2022), The Meaning of Contemplation for Social Qualitative Research. Applications and Examples, London–New York: Routledge.
Google Scholar

Konecki Krzysztof T., Płaczek Aleksandra, Tarasiuk Dagmara (2024), Experiencing the Body in Yoga Practice. Meanings and Knowledge Transfer, London–New York: Routledge.
Google Scholar

Lafrenière Darquise, Cox Suzan M. (2013), ‘If you can call it a poem’: toward a framework for the assessment of arts-based works, „Qualitative Research”, vol. 13(3), s. 318–336, https://doi.org/10.1177/1468794112446104
Google Scholar

Lahman Maria K.E., Geist Monica R., Rodriguez Katrina L., Graglia Pamela E., Richard Veronica M., Schendel Roland K. (2010), Poking Around Poetically: Research, Poetry, and Trustworthiness, „Qualitative Inquiry”, vol. 16(1), s. 39–48.
Google Scholar

Lahman Maria K.E., Rodriguez Katrina L., Richard Veronica M., Geist Monica R., Schendel Roland K., Graglia Pamela E. (2011), (Re)Forming Research Poetry, „Qualitative Inquiry”, vol. 17(9), s. 887–896, https://doi.org/10.1177/1077800411423219
Google Scholar

Langer Carol, Furman Rich (2004) The Tanka as a Qualitative Research Tool: A Study of a Native American Woman, „Journal of Poetry Therapy: The Interdisciplinary Journal of Practice, Theory, Research and Education”, vol. 17(3), s. 165–171.
Google Scholar

Leggo Carl (2005), The heart of pedagogy: on poetic knowing and living, „Teachers and Teaching”, vol. 11(5), s. 439–455, https://doi.org/10.1080/13450600500238436
Google Scholar

Lepenies Wolf (1997), Trzy kultury: socjologia między literaturą a nauką, przełożyła Krystyna Krzemieniowa, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Google Scholar

Leung Doris, Lapum Jennifer (2005), A Poetical Journey: The Evolution of a Research Question, „International Journal of Qualitative Methods”, vol. 4(3), s. 63–82.
Google Scholar

Livingston Myra C. (1991), Poem-making. Ways to Begin Writing Poetry, New York: Harper Collins Publishers.
Google Scholar

Macbeth Douglas (2001), On “Reflexivity” in Qualitative Research: Two Readings, and a Third, „Qualitative Inquiry”, vol. 7(1), s. 35–68.
Google Scholar

Manning Susan M. (2018), Collaborative Poetic Processes: Methodological Reflections on Co-Writing with Participants, „The Qualitative Report”, vol. 23(4), s. 742–757.
Google Scholar

Maréchal Garance, Linstead Stephen (2010), Metropoems: Poetic Method and Ethnographic Experience, „Qualitative Inquiry”, vol. 16(1), s. 66–77.
Google Scholar

Marvasti Amir, Faircloth Christopher (2002), Writing the Exotic, the Authentic, and the Moral: Romanticism as Discursive Resource for the Ethnographic Text, „Qualitative Inquiry”, vol. 8(6), s. 760–784.
Google Scholar

Maynard Kent (2008), The Poetic Turn of Culture, or the “Resistances of Structure”, „Anthropology and Humanism”, vol. 33(1/2), s. 66–84.
Google Scholar

Maynard Kent, Cahnmann-Taylor Melisa (2010), Anthropology at the Edge of Words: Where Poetry and Ethnography Meet, „Anthropology and Humanism”, vol. 35(1), s. 2–19.
Google Scholar

Mazza Nicholas (2009), The Arts and Family Social Work: A Call for Advancing Practice, Research, and Education, „Journal of Family Social Work”, vol. 12(1), s. 3–8.
Google Scholar

Mazza Nicholas (2017), Poetry Therapy: Theory and Practice, New York: Routledge.
Google Scholar

McLennan Timothy (2020), The Twelve Cranial Nerve Haiku of Christmas: Finding a Place for the Haiku in the Anatomical Learning Toolbox, „Anatomical Sciences Education”, vol. 13(3), s. 426–428.
Google Scholar

Meyer Elizabeth (2007), “Who We Are Matters”: Exploring Teacher Identities Through Found Poetry, „LEARNing Landscapes”, vol. 2(1), s. 195–210.
Google Scholar

Montefiore Jan (1987), Feminism and Poetry: Language, Experience, Identity in Women’s Writing, London–New York: Pandora.
Google Scholar

Niles John D. (1999), Homo Narrans. The Poetics and Anthropology of Oral Literature, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Google Scholar

Ohito Esther, Nyachae Tiffany M. (2019), Poetically Poking at Language and Power: Using Black Feminist Poetry to Conduct Rigorous Feminist Critical Discourse Analysis, „Qualitative Inquiry”, vol. 25(9–10), s. 839–850.
Google Scholar

Ossowski Stanisław (2004), Wybór pism estetycznych, Kraków: Wydawnictwo Universitas.
Google Scholar

Owton Helen (2017), Doing Poetic Inquiry, Cham: Palgrave Macmillan.
Google Scholar

Öhlen Joakim (2003), Evocation of Meaning Through Poetic Condensation of Narratives in Empirical Phenomenological Inquiry Into Human Suffering, „Qualitative Health Research”, vol. 13(4), s. 557–566.
Google Scholar

Piirto Jane (2002), The Question of Quality and Qualifications: Writing Inferior Poems as Qualitative Research, „International Journal of Qualitative Studies in Education”, vol. 15(4), s. 431–445.
Google Scholar

Poindexter Cynthia C. (2002), Meaning from Methods: Re-presenting Narratives of an HIV-affected Caregiver, „Qualitative Social Work”, vol. 1(1), s. 59–78.
Google Scholar

Prattis Ian J. (1985), Anthropological Poetics: Reflections on a New Perspective, „Dialectical Anthropology”, vol. 10(1/2), s. 107–117.
Google Scholar

Prendergast Monica (2006), Found Poetry as Literature Review: Research Poems on Audience and Performance, „Qualitative Inquiry”, vol. 12(2), s. 369–388.
Google Scholar

Prendergast Monica (2009a), Introduction: The phenomena of poetry in research: ‘Poem is what?’ Poetic inquiry in social science research, [w:] M. Prendergast, C. Leggo, P. Sameshima (red.), Poetic Inquiry: Vibrant Voices in the Social Sciences, Boston: Sense Publishers, s. xix–xlii.
Google Scholar

Prendergast Monica (2009b), “Poem Is What?” Poetic Inquiry in Qualitative Social Science Research, „International Review of Qualitative Research”, vol. 1(4), s. 541–568.
Google Scholar

Prendergast Monica, Gouzouasis Peter, Leggo Carl, Irwin Rita I. (2009), A Haiku Suite: The Importance of Music Making in the Lives of Secondary School Students, „Music Education Research”, vol. 11(3), s. 303–317.
Google Scholar

Ramazani Jahan (red.) (2017), The Cambridge Companion to Postcolonial Poetry, Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar

Reale Giovanni (1997), Historia filozofii starożytnej. Platon i Arystoteles, przełożył Edward I. Zieliński, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Google Scholar

Richardson Laurel (1993), Poetics, Dramatics, and Transgressive Validity: The Case of the Skipped Line, „The Sociological Quarterly”, vol. 34(4), s. 695–710.
Google Scholar

Richardson Laurel (1997), Fields of Play: Constructing an Academic Life, New Brunswick: Rutgers University Press.
Google Scholar

Richardson Laurel (2002), Poetic Representations of Interviews, [w:] J.F. Gubrium, J.A. Holstein (red.), Handbook of Interview Research: Context and Method, Thousand Oaks: Sage, s. 877–891.
Google Scholar

Rogowski Łukasz (2016), Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. XII, nr 4, s. 78‒99.
Google Scholar

Romero Rachel (2020), Poetic Transcription in the Sociology Classroom: Developing Empathy, Analytical Skills, Creativity, and Engagement, „Teaching Sociology”, vol. 48(3), s. 211–219, https://doi.org/10.1177/0092055X20923703
Google Scholar

Santoro Ninetta, Kamler Barbara, Reid Jo-Anne (2001), Teachers Talking Difference: Teacher Education and the Poetics of Anti-Racism, „Teaching Education”, vol. 12(2), s. 191–212.
Google Scholar

Savishinsky Joel S. (2007), Lighting the Match, „Gerontology & Geriatrics Education”, vol. 27(4), s. 55–68.
Google Scholar

Schwalbe Michael (1995), The Responsibilities of Sociological Poets, „Qualitative Sociology”, vol. 18, s. 393–413.
Google Scholar

Silverman David (2007), A Very Short, Fairly Interesting and Reasonably Cheap Book About Qualitative Methods, London: Sage.
Google Scholar

Silvermarie Sue (1988), Poetry Therapy with Frail Elderly in a Nursing Home, „Journal of Poetry Therapy”, vol. 2, s. 72–83.
Google Scholar

Sjollema Sandra D., Hordyk Shawn, Walsh Christine A., Hanley Jill, Ives Nicole (2012), Found poetry – Finding home: A Qualitative Study of Homeless Immigrant Women, „Journal of Poetry Therapy”, vol. 25(4), s. 205–217.
Google Scholar

St. Pierre Elizabeth (1996), The Responsibility of Readers: Towards an Ethics of Response, „Qualitative Sociology”, vol. 19(4), s. 533–538.
Google Scholar

Sullivan Anne M. (2009), On Poetic Occasion in Inquiry: Concreteness, Voice, Ambiguity, Tension, And Associative Logic, [w:] M. Prendergast, C. Leggo, P. Sameshima (red.), Poetic Inquiry: Vibrant Voices in the Social Sciences, Boston: Sense Publishers, s. 111–126.
Google Scholar

Szpunar Magdalena (2023), (Nie)bezpieczne związki. O niełatwych relacjach poezji z nauką, manuskrypt tekstu przekazany przez autorkę [w druku].
Google Scholar

Szto Peter, Furman Rich, Langer Carol (2005), Poetry and Photography: An Exploration into Expressive/Creative Qualitative Research, „Qualitative Social Work”, vol. 4(2), s. 135–156, https://doi.org/10.1177/1473325005052390
Google Scholar

Ticineto Clough Patricia (2000a), A Familial Unconscious, „Qualitative Inquiry”, vol. 6(3), s. 318–336, https://doi.org/10.1177/107780040000600302
Google Scholar

Ticineto Clough Patricia (2000b), Comments on Setting Criteria for Experimental Writing, „Qualitative Inquiry”, vol. 6(2), s. 278–291, https://doi.org/10.1177/107780040000600211
Google Scholar

Thomas Rhianna (2021), Poetic Juxtaposition, a Method for Connecting Data, Theory, and Every Day Texts, „Qualitative Inquiry”, vol. 27(5), s. 626–636.
Google Scholar

Trethewey Natasha (2006), Native Guard: Poems, New York: Houghton Mifflin.
Google Scholar

Waskul Dennis, Riet Pamela van der (2002), The Abject Embodiment of Cancer Patients: Dignity, Selfhood, and the Grotesque Body, „Symbolic Interaction”, vol. 25(4), s. 487–513.
Google Scholar

Willis Peter (2002), Don’t Call it Poetry, „Indo-Pacific Journal of Phenomenology”, vol. 2(1), s. 1–14, https://doi.org/10.1080/20797222.2002.11433869
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2024-05-31 — zaktualizowane 2024-07-10

Wersje

Jak cytować

Bielecka-Prus, J. (2024). O pożytkach badań poetyckich w naukach społecznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 20(2), 36–61. https://doi.org/10.18778/1733-8069.20.2.03 (Original work published 31 maj 2024)

Numer

Dział

Numer tematyczny „Badania jakościowe – metody, współuczestnicy, proces realizacji” pod redakcją Izabeli Ślęzak