Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NViv o a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej

Autor

  • Jakub Niedbalski Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
  • Izabela Ślęzak Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.07

Słowa kluczowe:

CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software), NVivo 8, metody jakościowe, metodologia teorii ugruntowanej

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie możliwości oraz ograniczeń programów typu CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) w zakresie realizacji badań jakościowych. Nasze rozważania opieramy na osobistych doświadczeniach zdobytych podczas realizacji badań prowadzonych zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej (MTU) i z wykorzystaniem programu NVivo w wersji 8. W artykule rozważamy problem wpływu nowoczesnego oprogramowania CAQDAS reprezentowanego przez program NVivo 8 na sposób organizowania i realizacji badań jakościowych, prowadzonych zgodnie z procedurami TU. Prezentujemy także najważniejsze – naszym zdaniem – funkcje dostępne w programie NVivo 8 i wskazujemy ich aplikacyjny charakter w badaniach opartych na metodologii teorii ugruntowanej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Jakub Niedbalski - Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Jakub Niedbalski, asystent w Instytucie Socjologii UŁ. Zajmuje się badaniem zachowań i relacji międzyludzkich dotyczących osób niepełnosprawnych. Jego zainteresowania naukowo-badawcze ogniskują się wokół metod jakościowych, symbolicznego interakcjonizmu, ZZL, socjologii organizacji oraz polityki społecznej i pracy socjalnej, a także zastosowania nowych technologii w badaniach jakościowych.

Izabela Ślęzak - Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Izabela Ślęzak, asystent w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary zainteresowań naukowych to metodologia badań społecznych, zwłaszcza jakościowe metody badań, symboliczny interakcjonizm, socjologia pracy i organizacji, socjologia dewiacji. Aktualnie prowadzi badania terenowe dotyczące zagadnienia prostytucji.

Bibliografia

Angrosino Michael (2010) Badanie etnograficzne i obserwacyjne. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Bieliński Jacek, Iwańska Katarzyna, Rosińska-Kordasiewicz Anna (2007) Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych. „ASK”, nr 16, s. 89–114.
Google Scholar

Bringer Joy D., Johnston Lynne H., Brackenridge Celia H. (2004) Maximizing Transparency in a Doctoral Thesis1: The Complexities of Writing About the Use of QSR*NVIVO Within a Grounded Theory Study. „Qualitative Research”, vol. 4, no. 2, s. 247–265 [dostęp 10 października 2011]. Dostępny w Internecie http://qrj.sagepub.com/content/4/2/247
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794104044434

Bringer Joy D., Johnston Lynne H., Brackenridge Celia H. (2006) Using Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software to Develop a Grounded Theory Project. „Field Methods”, vol. 18, no. 3, s. 245–266 [dostęp 10 października 2011]. Dostępny w Internecie http://fmx.sagepub.com/content/18/3/245
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1525822X06287602

Charmaz Kathy (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przełożyła Barbara Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Clarke Adele (2005) Situational Analysis: Grounded Theory After the Postmodern Turn. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
Google Scholar

Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., red., (2009) Metody badań jakościowych, t. 1. Wyd. pol. pod red. nauk. Krzysztofa Podemskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Flick Uwe (2010) Projektowanie badania jakościowego. Przełożył Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Gibbs Graham (2011) Analizowanie danych jakościowych. Przełożyła Maja Brzozowska-Brywczyńska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Glaser Barney G. (1978) Theoretical Sensitivity. San Francisco: The Sociology Press.
Google Scholar

Glaser Barney G., Strauss Anselm L. (1967) The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Publishing Company.
Google Scholar

Glaser Barney G., Holton Judith (2004) Remodeling grounded theory. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 5, no. 2 [dostęp 15 września 2011]. Dostępny w Internecie http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/607
Google Scholar

Glaser Barney G., Holton Judith (2010) Przemodelowywanie teorii ugruntowanej. Przełożyli Marek Gorzko i Łukasz Pyfel. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 6, nr 2, s. 81–102 [dostęp 15 września 2011]. Dostępny w Internecie http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume13/PSJ_6_2_Glaser_Holton.pdf
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.6.2.04

Gorzko Marek (2008) Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Google Scholar

Hammerslay Martin, Atkinson Paul (2000) Metody badań terenowych. Przełożył Sławomir Dymczak. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
Google Scholar

Knoblauch Hubert, Flick Uwe, Maeder Christoph (2005) Qualitative Methods in Europe: The Variety of Social Research. „Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research”, vol. 6, no. 3 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Internecie http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/1
Google Scholar

Konecki Krzysztof T. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kubinowski Dariusz (2010) Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Google Scholar

Lonkila Markku (1995) Grounded theory as an emerging paradigm for computer-assisted qualitative data analysis [w:] Udo Kelle, ed., Computer-Aided Qualitative Data Analysis. London: Sage, s. 41–51.
Google Scholar

Miles Matthew B., Huberman Michael A. (2000) Analiza danych jakościowych. Przełożył Stanisław Zabielski. Białystok: Transhumana.
Google Scholar

Parker Dawid R., Field Hoffman Sharon, Sawilowsky Shlomo, Rolands Laura (2011) Self-Control in Postsecondary Settings: Students’ Perceptions of ADHD College Coaching. „Journal of Attention Disorders”, December 15, [dostęp 30 grudnia 2011]. Dostępny w Internecie http://jad.sagepub.com/content/early/2011/12/13/1087054711427561
Google Scholar

Rapley Tim (2010) Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Przełożyła Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Richards Lyn (1999) Using NVivo in Qualitative Research. London, Los Angeles: Sage.
Google Scholar

Richards Lyn (2005) Handling Qualitative Data: A Practical Guide. London: Sage Publications.
Google Scholar

Saillard Elif K. (2011) Systematic Versus Interpretive Analysis with Two CAQDAS Packages: NVivo and MAXQDA. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Internecie http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1518
Google Scholar

Schönfelder Walter (2011) CAQDAS and Qualitative Syllogism Logic—NVivo 8 and MAXQDA 10 Compared. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Internecie http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1514
Google Scholar

Seale Clive (2008) Wykorzystanie komputera w analizie danych jakościowych [w:] David Silverman, red., Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 233–256.
Google Scholar

Silverman David (2008) Prowadzenie badań jakościowych. Przełożyły Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Strauss Anselm L., Corbin Juliet (1990) Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
Google Scholar

Travers Max (2009) „New Methods, Old Problems” A Sceptical View of Innovation In Qualitative Research. „Qualitative Research”, vol. 9, no. 2, s. 161–179 [dostęp 30 września 2011]. Dostępny w Internecie http://qrj.sagepub.com/content/9/2/161
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1177/1468794108095079

Wilk Katarzyna M. (2001) Komputerowe wspomaganie jakościowej analizy danych. „ASK”, nr 10, s. 49–63.
Google Scholar

Wiltshier Fiona (2011) Researching With NVivo. „Forum: Qualitative Social Research”, vol. 12, no. 1 [dostęp 12 września 2011]. Dostępny w Internecie http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/issue/view/36
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2012-02-29

Jak cytować

Niedbalski, J., & Ślęzak, I. (2012). Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NViv o a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, 8(1), 126–165. https://doi.org/10.18778/1733-8069.8.1.07

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>