Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej zmodyfikowaną metodą audytu miejskiego

Autor

  • Lidia Groeger Uniwersytet Łódzki, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Collegium Geographicum, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź https://orcid.org/0000-0003-0369-109X
  • Kamil Lasek Pracownia Analiz Środowiskowych EkoPerfekt Spółka z o.o., ul. M. Konopnickiej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski https://orcid.org/0000-0002-4738-3825

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.02

Słowa kluczowe:

waloryzacja obszarów mieszkaniowych, audyt miejski, osiedle mieszkaniowe, publiczna przestrzeń mieszkaniowa

Abstrakt

Jakość przestrzeni mieszkaniowej nabiera współcześnie coraz większego znaczenia w powszechnym odczuciu społecznym. Towarzyszy temu intensywny rozwój badań nad jakością życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz społecznego postrzegania miejsca zamieszkania. Artykuł poświęcony został zastosowaniu metody audytu miejskiego do waloryzacji publicznej przestrzeni mieszkaniowej. Celem opracowania jest stworzenie wykazu modyfikacji ukierunkowujących oraz silniej dostosowujących wspomnianą metodę do badania struktur osiedlowych. Zasadnicza część zaproponowanych zmian opracowana została na podstawie badania waloryzacyjnego oraz ankietowego wykonanego na osiedlu Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim przy wykorzystaniu metody audytu miejskiego. Przeprowadzone analizy pozwoliły sformułować modyfikacje w obrębie skali ocen oraz katalogu cech poddawanych ocenie w ramach realizacji audytu. Uznano, iż charakter tych zmian odpowiada skali większości osiedli mieszkaniowych oraz pozwoli na precyzyjniejsze planowanie działań interwencyjnych w ramach polityki miejskiej. Prze­prowadzone badania pozwoliły również wskazać na istotną rolę badania społecznego jako uzupełniania dla wyników audytu sporządzonego dla podsystemu urbanistycznego. Jest ono zarazem formą uwzględnienia partycypacji społecznej w kształtowaniu wytycznych do gospodarowania przestrzenią mieszkaniową. Należy też zaznaczyć, iż w opracowaniu skupiono się na badaniu publicznej przestrzeni mieszkaniowej, jednak w zależności od założonych celów waloryzacja może zostać uzupełniona o ocenę prywatnej przestrzeni mieszkaniowej jako równoważnej składowej ogólnej kategorii badanej przestrzeni.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bać Z., 2004, Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego. Habitaty 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Google Scholar

Bonenberg W., 2008, Przestrzeń publiczna w osiedlach mieszkaniowych, „Urbanista”, 12.
Google Scholar

Chmielewski J.M., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Google Scholar

Cieślak I. (red.), 2012, Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Google Scholar

Czornik M., 2016, Cele audytu miejskiego, „Studia Ekonomiczne”, 270: 29–37, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Google Scholar

Dragan W., 2015a, Audyt miejski w procesie rewitalizacji dzielnic staromiejskich (na przykładzie Mysłowic), „Studia Miejskie”, 17: 119–135.
Google Scholar

Dragan W., 2015b, Zastosowanie audytu miejskiego do oceny zagospodarowania przestrzennego dawnego osiedla kolejowego na przykładzie Sosnowca Maczek, „Prace Geograficzne”, 142: 77–88.
Google Scholar

Gehl J., 2009, Życie między budynkami, Wydawnictwo RAM, Kraków.
Google Scholar

Groeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-874-5

Groeger L., 2018, Środowisko mieszkaniowe a przestrzeń mieszkaniowa, „Space – Society – Economy”, 26: 7–36.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.01

Janiszek M., Majorek A., 2017, Waloryzacja przestrzeni miejskiej na podstawie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, „Biuletyn KPZK”, 268: 167–185.
Google Scholar

Jarczewski W., Jeżak J. (red.), 2010, System monitorowania rewitalizacji, t. 11, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Google Scholar

Kurek W., Mika M. (red.), 2008, Waloryzacja przestrzeni miejskiej Krakowa dla potrzeb turystyki. Raport końcowy, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Google Scholar

Lasek K., 2021, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej na terenie osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim, praca magisterska napisana w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Sikora-Fernandez D., 2018, Deprywacja mieszkaniowa w Polsce na podstawie wybranych czynników, „Space – Society – Economy”, 26: 103–116.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/1733-3180.26.05

Strumiłło K., 2010, Luksus na jaki każdy sobie zasłużył – mieszkać w nowoczesnym i pięknym otoczeniu na miarę XXI wieku, „Architecturae et Artibus”, 2(2).
Google Scholar

Suliborski A., 1976, Środowisko mieszkaniowe miasta jako przedmiot badań geografii osadnictwa, „Acta Universitatis Lodziensis”, Seria II, 7: 123–135.
Google Scholar

Szul R., 1991, Przestrzeń. Gospodarka. Państwo, Wydawnictwa Programu CPBP, Warszawa.
Google Scholar

Wallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Google Scholar

Włodarczyk M., 2014, Waloryzacja, wartościowanie i ochrona architektury 2 połowy XX wieku w Krakowie, Komisja Architektury XX wieku PKN ICOMOS.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2021-11-23

Jak cytować

Groeger, L., & Lasek, K. (2021). Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej zmodyfikowaną metodą audytu miejskiego. Space – Society – Economy, (32), 39–60. https://doi.org/10.18778/1733-3180.32.02

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora