Recenzenci

Recenzenci w 2022 r.

Sebastian Bernat (Uniwersytet Łódzki) (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Małgorzata Denis (Politechnika Warszawska)
Sławomira Hajduk (Politechnika Białostocka)
Elżbieta Kobojek (Uniwersytet Łódzki)
Stanisław Korenik (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Piotr Krajewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Katarzyna Mazur (Politechnika Śląska)
Monika Musiał-Malago (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Rafał Muster (Uniwersytet Śląski)
Dominik Sikorski (Uniwersytet Wrocławski)
Barbara Sulczewksa (Instytut Rozwoju Miast)
Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski)

Recenzenci w 2021 r.
Anita Abramowska-Kmon (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Mariusz Antolak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Rafał Blazy (Politechnika Krakowska)
Adrianna Cieślak-Arkuszewska (Politechnika Łódzka)
Piotr Gibas (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Sławomira Hajduk (Politechnika Białostocka)
Krystian Heffner (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Dominka Hołuj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Ewa Klima (Politechnika Łódzka)
Piotr Langer (Politechnika Krakowska)
Katarzyna Mazur-Belzyt (Politechnika Śląska)
Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Agnieszka Ogrodowczyk (Uniwersytet Łódzki)
Anna Polska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Izabela Rudzka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Jakub Szlachetko (Uniwersytet Gdański)
Stefania Środa-Murawska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Paulina Tobiasz-Lis (Uniwersytet Łódzki)
Anna Winiarczyk-Raźniak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tomasz Wites (Uniwersytet Warszawski)


Recenzenci w 2020 r.
Adrianna Cieślak-Arkuszewska (Politechnika-Łódzka)
Bartosz Czarnecki (Politechnika Białostocka)
Magdalena Deptuła (Uniwersytet Łódzki)
Michał Dolata (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Piotr Gibas (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Jolanta Grotowska-Leder (Uniwersytet Łódzki)
Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński)
Dariusz Ilnicki (Uniwersytet Wrocławski)
Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dorota Kałuża-Kopias (Uniwersytet Łódzki)
Iwona Kinorska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Sławomir Kurek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tomasz Michalski (Uniwersytet Gdański)
Tomasz Z. Panek (Szkoła Główna Handlowa)
Karolina Smętkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Natalia Sypion-Dutkowska (Uniwersytet Szczeciński)
Ewa Szafrańska (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki)
Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku)
Małgorzata Twardzik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Szymon Wójcik (Uniwersytet Łódzki)
Elżbieta Zuzańska-Żyśko (Uniwersytet Śląski)

Recenzenci w 2019 r.

Emilia Bogacka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania)
Jerzy Dzieciuchowicz (Uniwersytet Łódzki)
Blanka Gosik (Uniwersytet Łódzki)
Marta Gwiaździńska-Goraj (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Iwona Jażdżewska (Uniwersytet Łódzki)
Iwona Jażewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)
Barbara Konecka-Szydłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznania)
Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Agnieszka Latocha (Uniwersytet Wrocławski)
Katarzyna Mazur-Belzyt (Politechnika Śląska)
Beata Mejer (Uniwersytet Szczeciński)
Stefania Murawska-Środa (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)
Tomasz Napierała (Uniwersytet Łódzki)
Oksana Pekarczuk (Politechnika Lwowska)
Dorota Sikora (Uniwersytet Łódzki)
Dominik Sikorski (Uniwersytet Wrocławski)
Sławomir Sitek (Uniwersytet Śląski)
Marek Sobczyński (Uniwersytet Łódzki)
Rober Szmytkie (Uniwersytet Wrocławski)
Szymon Wójcik (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Wójtowicz-Wróbel (Politechnika Krakowska)

Recenzenci w 2018 r.

Radosław Barek (Politechnika Poznańska)
Justyna Danielewicz (Uniwersytet Łódzki)
Włodzimierz Demczenko (Instytut Badań Regionalnych, Ukraińska Akademia Nauk)
Jerzy Dzieciuchowicz (Uniwersytet Łódzki)
Marcin Feltynowski (Uniwersytet Łódzki)
Tomasz Figlus (Uniwersytet Łódzki)
Blanka Gosik (Uniwersytet Łódzki)
Ewa Korcelli-Olejniczak (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Bogna Ludwig (Politechnika Wrocławska)
Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
Tomasz Napierała (Uniwersytet Łódzki)
Bohdan Posatsky (Politechnika Lwowska)
Izabela Rącka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki)
Oleh Szabljii (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
Ewa Szafrańska (Uniwersytet Łódzki)
Magdalena Wiśniewska (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Wołk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)