Indeksowanie i archiwizacja

Indeksowanie

Czasopismo Space-Society-Economy indeksowane jest przez następujące serwisy:

BazEkon
BazHum
CEEOL
DOAJ
Biblioteka Nauki
EBSCO
ERIH PLUS
MIAR
SHERPA ROMEO

Archiwizacja

Space–Society–Economy wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną, gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.