Zespół redakcyjny

Redakcja

Bartosz Bartosiewicz, Uniwersytet Łódzki, Polska (redaktor naczelny)
ORCID
Scopus 
Google Scholar 

Lidia Groeger, Uniwersytet Łódzki, Polska (redaktor tematyczny)
ORCID
Google Scholar  

Stanisław Mordwa, University of Łódź, PolandUniwersytet Łódzki, Polska (redaktor tematyczny)
ORCID
Scopus 
Google Scholar 

Agnieszka Rochmińska, University of Łódź, Poland Uniwersytet Łódzki, Polska (redaktor tematyczny)
ORCID
Google Scholar

 

Rada Redakcyjna

Christopher Cusack, Keene State College, USA
Scopus 

Mariusz Czupich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
ORCID
Scopus 

Rafał Graczyk, Politechnika Poznańska, Polska
ORCID

Barbara Konecka-Szydłowska,Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
ORCID
Scopus 
Google Scholar

Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
ORCID
Scopus 
Google Scholar 

Fatima Loureiro de Matos, University of Porto, Portugal
ORCID
Scopus 
Google Scholar 

Maryana Melnyk, Institute of Regional Research, National Academy of Science, Ukraine
Scopus 
Google Scholar 

Angelika Münter, Research Institute for Regional and Urban Development in Dortmund, Germany
Scopus 
Google Scholar 

Gábor Pirisi, Universtity of Pécs, Hungary
ORCID
Scopus 
Google Scholar 

Robert Szmytkie, Uniwersytet Wrocławski, Polska
ORCID
Scopus
Google Scholar 

Weiyang Zhang, East China Normal University, China
ORCID
Scopus 
Google Scholar 

Elżbieta Zuzańska-Żysko, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
ORCID
Scopus 
Google Scholar