Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 12
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 15
Liczba otrzymanych recenzji – 13
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 71%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 89 dni

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 16
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 13
Liczba otrzymanych recenzji – 13
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 63%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 139 dni