Ogłoszenia

Informujemy, że czasopismo wg najnowszego wykazu ministralialnego otrzymało 70 pkt.

Zachęcamy do publikowania wyników swoich badań