Nr 9 (2009): Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym