Programy wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych

Autor

  • Lidia Groeger Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.09

Słowa kluczowe:

Polityka mieszkaniowa, budownictwo mieszkaniowe, mieszkalnictwo, ulgi mieszkaniowe, rynek mieszkaniowy

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono stan mieszkalnictwa w Polsce na tle wybranych państw, wskazując potrzeby w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Wskazano instrumenty wsparcia mieszkalnictwa stosowane w państwach UE. Dokonano przeglądu programów wspierania mieszkalnictwa w Polsce w okresie ostatnich 25 lat. Pokazano wpływ rządowych programów wsparcia mieszkalnictwa na rynek nieruchomości mieszkaniowych. Przedstawiono rekomendacje mogące poprawić sytuację mieszkaniową w Polsce.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bank Danych Lokalnych, GUS.
Google Scholar

CBOS, Opinie o problemach mieszkaniowych w Polsce, wrzesień 2013.
Google Scholar

Czischke D., 2005, Social Housing in the EU. Report to the European Commission, CECODHAS, Brussels.
Google Scholar

Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do roku 2020, www.orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3725/$file/3725.pdf
Google Scholar

GUS, 2012, Gospodarka mieszkaniowa w 2011 roku, Warszawa.
Google Scholar

Lis P., 2008, Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 297.
Google Scholar

Łaszek J., Augustyniak H., Olszewski K., Waszczuk J., 2015, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce, NBP, Warszawa.
Google Scholar

NIK, 2012, Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN.
Google Scholar

OECD Raport Better Life Index, 2014, Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe 2015, http://www.tenlaw.uni-bremen.de/brochures.html
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Dz.U., 1995, nr 133, poz. 654.
Google Scholar

http://ec.europa.eu/eurostat
Google Scholar

https://ukrstat.org
Google Scholar

www.worldbank.org
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Groeger, L. (2016). Programy wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych. Space – Society – Economy, (18), 131–146. https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.09