Przestrzeń mieszkaniowa miast województwa łódzkiego

Autor

  • Lidia Groeger Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.09

Słowa kluczowe:

przestrzeń miejska, mieszkalnictwo, miasta, województwo łódzkie

Abstrakt

W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono charakterystyce przestrzeni mieszkaniowej związanej z realizacją jednej z podstawowych potrzeb człowieka, a mianowicie mieszkania. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę przestrzeni mieszkaniowej 43 miast województwa łódzkiego. Do charakterystyki organizacji przestrzeni mieszkaniowej wybrano 9 mierników, których dobór spełniał kryteria merytoryczne i statystyczne. Pozwoliły one uchwycić zróżnicowanie przestrzeni mieszkaniowej analizowanych miast na podstawie dostępnych danych statystycznych. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest typologia przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego. Umożliwia ona dokonywanie kompleksowych porównań sytuacji miasta w stosunku do innych miast województwa łódzkiego oraz wskazania pożądanych kierunków rozwoju przestrzeni mieszkaniowej na lokalnym terenie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Grabiński T., 1992, Metody aksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Google Scholar

Groeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów biur obrotu nieruchomościami, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Groeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7525-874-5

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1998, Przeobrażenia stref podmiejskich dużych miast. Studium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Kaczmarek S., 1996, Struktura przestrzenna warunków zamieszkania w Łodzi, „Szlakami Nauki” 23, ŁTN, Łódź.
Google Scholar

Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku, Kraków.
Google Scholar

Lefebvre H., 1974, La production de l espace, Antropos, Paris.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.3406/homso.1974.1855

Liszewski S., 2012, Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa.
Google Scholar

Marcińczak S., 2007, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej Łodzi. Studium z zastosowaniem skalowania wielowymiarowego [w:] Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo WGiSR UW.
Google Scholar

Włodarczyk B., 2009, Przestrzeń turystyczna, istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2014-12-30

Jak cytować

Groeger, L. (2014). Przestrzeń mieszkaniowa miast województwa łódzkiego. Space – Society – Economy, (13), 149–171. https://doi.org/10.18778/1733-3180.13.09