Wiedza nauczycieli oraz studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na temat dysfunkcji oraz parafunkcji zespołu ustno-twarzowego

Autor

  • Marta Kosicka Municipal Kindergarten no. 215, 11/13 Budowlana street, 93‑356 Łódź
  • Ewa Gacka University of Lodz, Faculty of Philology, Institute of Polish Philology and Logopaedics, Department of Polish Dialectology and Logopaedics, 171/173 Pomorska street, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-1873-7487

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.07

Słowa kluczowe:

logopedia, zespół ustno-twarzowy, dysfunkcje, parafunkcje, wiedza, nauczyciele, studenci, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

Abstrakt

Współpraca pomiędzy pedagogami i logopedami stanowi istotny element w opiece nad dziećmi z zaburzeniami mowy, w tym z wadami wymowy. Nauczyciele powinni posiadać niezbędne minimum wiedzy logopedycznej, która pozwoli im zauważyć u wychowanków nieprawidłowości w rozwoju mowy, a także zidentyfikować czynności sprzyjające powstaniu zaburzeń w zakresie komunikacji językowej. Artykuł stanowi doniesienie z badań, których głównym celem było przedstawienie poziomu wiedzy nauczycieli oraz studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na temat nieprawidłowości zespołu ustno-twarzowego i ich wpływu na powstanie zaburzeń artykulacyjnych. Celem badań było także poznanie opinii respondentów na temat potrzeby kształcenia pedagogów w tym zakresie.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Błachnio K., 2012, Vademecum logopedyczne: dla studentów pedagogiki, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Google Scholar

Gacka E., 2013a, Pedagodzy w systemie opieki logopedycznej. Refleksje nad treściami logopedycznymi w kształceniu studentów kierunku pedagogika, [in:] D. Muller, A. Sobczak (eds.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 47–58.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-022-0.04

Gacka E., 2013b, Współpraca logopedy i nauczyciela w opiece nad dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy, [in:] K. Węsierska, N. Moćko (eds.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, vol. II, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 53–65.
Google Scholar

Grosfeldowa O., 1981, Wady twarzowo-szczękowo-zgryzowe, [in:] A. Masztelarz (ed.), Zarys ortopedii szczękowej – ortodoncji. Podręcznik dla studentów stomatologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Google Scholar

Kleinrok M., 1992, Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia, Warszawa: Sanmedia.
Google Scholar

Łabiszewska-Jaruzelska F., 1983, Etiologia zaburzeń w obrębie narządu żucia, [in:] F. Łabiszewska-Jaruzelska (ed.), Ortopedia szczękowa – zasady i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 140–176.
Google Scholar

Łobocki M., 2006, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Malicka I., 2017, Przegląd badań dotyczących dysfunkcji mowy, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica VI”, vol. 225, pp. 101–112.
Google Scholar

Masztelarz A., 1981, Morfologia zespołu ustno-twarzowego, [in:] A. Masztelarz (ed.), Zarys ortopedii szczękowej – ortodoncji. Podręcznik dla studentów stomatologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 18–30.
Google Scholar

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.
Google Scholar

Pluta-Wojciechowska D., 2017, Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń, Bytom: Wydawnictwo Ergo Sum.
Google Scholar

Rokitiańska M., 2004, Podstawy ortodoncji dla logopedów, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
Google Scholar

Zadurska M., Siemińska-Piekarczyk B., Wierusz W., Mysiorska M., Kosińska K., 2007, Ocena współzależności występowania wady zgryzu, wady artykulacji i dysfunkcji narządu żucia u dzieci z przedszkoli warszawskich, “Stomatologia Współczesna”, supplement 2, pp. 17–24.
Google Scholar

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Kosicka, M., & Gacka, E. (2020). Wiedza nauczycieli oraz studentów edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na temat dysfunkcji oraz parafunkcji zespołu ustno-twarzowego. Logopaedica Lodziensia, (4), 97–113. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.07

Numer

Dział

Article