Recenzja książki Krystyny Baranowicz, "Mój związek z Parkinsonem. Niestety nierozerwalny", Pretekst Agencja Reklamowo-Promocyjna, Łódź 2020, ss. 36, ISBN 978-83-957291-0-2

Autor

  • Ewa Gacka Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0002-1873-7487

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.13

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Brabenec L., Mekyska J., Galaz Z., Rektorova I., 2017, Speech disorders in Parkinson’s disease: early diagnostics and effects of medication and brain stimulation, „Journal of Neural Transmission”, no. 124, s. 303–334.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1007/s00702-017-1676-0

Dutkiewicz J., Friedman A., 2020, Diagnostyka zaburzeń autonomicznych w chorobie Parkinsona, „Wiadomości Lekarskie”, nr 73, s. 809–813.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.36740/WLek202004136

Gatkowska I., 2012, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Poewe W., 2008, Non-motor symptoms in Parkinson’s disease, „European Journal Neurology”, April 15, suppl. 1, s. 14–20.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2008.02056.x

Wang C.-M., Tsai T.-T., Wang S.-H., Wu Y.-R., 2020, Does the M. D. Anderson Dysphagia Inventory correlate with dysphagia-limit and the Unified Parkinson Disease Rating Scale in early-stage Parkinson’s disease?, „Journal of the Formosan Medical Association”, vol. 119, issue 1, part 2, s. 247–253.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfma.2019.05.005

Pobrania

Opublikowane

2021-12-22

Jak cytować

Gacka, E. (2021). Recenzja książki Krystyny Baranowicz, "Mój związek z Parkinsonem. Niestety nierozerwalny", Pretekst Agencja Reklamowo-Promocyjna, Łódź 2020, ss. 36, ISBN 978-83-957291-0-2. Logopaedica Lodziensia, (5), 197–200. https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.13