Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna – prof. dr hab. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6397-5890
Scopus

Sekretarz redakcji – dr Renata Gliwa (Uniwersytet Łódzki, Polska)
https://orcid.org/0000-0003-2231-9197

Sekretarz redakcji – dr Monika Kaźmierczak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4396-3627

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
https://orcid.org/0000-0002-6553-0550
Scopus

Ph.D., Prof. Eliana Danilavichiutie (Kijowski Uniwersytet Borysa Hrinczenki, Ukraina)

Ph.D., Prof. Yulia Filatova (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja)
https://orcid.org/0000-0003-2890-3722
Scopus

Prof. dr hab. Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
https://orcid.org/0000-0002-9817-7482

Ed.D., Prof. Henriette W. Langdon (Uniwersytet Stanowy San José, USA)
Scopus

Ph.D., Prof. Karel Neubauer (Uniwersytet w Hradcu Králové, Czechy)

Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska)
https://orcid.org/0000-0002-8868-9679
Scopus

Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
https://orcid.org/0000-0003-0425-6006
Scopus

Ph.D., Prof. Shu-Lan Yang (Narodowy Uniwersytet Pingtung, Tajwan)

Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-9272-8960
Scopus

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska)

Prof. dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki, Polska)
https://orcid.org/0000-0001-6301-8820

Prof. dr hab. Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
https://orcid.org/0000-0003-4080-1497
Scopus