Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 25
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 71%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 7 miesięcy

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 r. – 21
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 44
Liczba otrzymanych recenzji – 42
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 73%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 7 miesięcy