Recenzenci

Recenzenci w 2018

prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Warszawa)

dr hab. prof. UŁ Marek Gensler (Łódź)

dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Kraków)

dr hab. prof. UG Stanisław Milewski (Gdańsk)

dr hab. prof. UG Małgorzata Rocławska-Daniluk (Gdańsk)

dr hab. prof. UZ Ewa Małgorzata Skorek (Zielona Góra)

dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak (Lublin)

dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray (Gdańsk)

dr hab. Katarzyna Jachimowska (Łódź)

dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń (Kraków)

dr hab. Irena Polewczyk (Katowice)