Indeksowanie i archiwizacja

Czasopismo Logopaedica Lodziensia indeksowane jest przez następujące serwisy:

Arianta

BazHum

CEEOL

Biblioteka Nauki

DOAJ

EBSCO

ERIH+

MIAR

MLA Directory of Periodicals

MLA International Bibliography

Sherpa Romeo

 

Czasopismo Logopaedica Lodziensia wchodzi w skład PKP Preservation Network (PKP PN), która zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma. Do ochrony zasobów cyfrowych PKP PN wykorzystuje oprogramowanie LOCKSS oraz dark archive ze zdecentralizowaną i rozproszoną ochroną,  gwarantujące najwyższe standardy ochrony danych cyfrowych.