Terapia logopedyczna mowy rozszczepowej oraz ocena podjętych działań na podstawie studium przypadku obejmującego dziewięć lat życia dziecka

Autor

  • Agnieszka Banaszkiewicz Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii, ul. Wita Stwosza 58, 80-308 Gdańsk https://orcid.org/0000-0001-5630-7237

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.01

Słowa kluczowe:

językoznawstwo, logopedia, terapia logopedyczna, rozszczep wargi i podniebienia, mowa rozszczepowa, dyslalia rozszczepowa, dwujęzyczność

Abstrakt

Terapia logopedyczna pacjenta z całkowitym jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia wymaga wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii oraz działania w interdyscyplinarnym kręgu specjalistów. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zastosowanego programu terapeutycznego oraz wybranych technik logopedycznych, wzbogaconych analizą trudności pojawiających się w trakcie wieloletniej pracy logopedycznej, a związanych z nauką w szkole oraz zmieniającymi się warunkami anatomicznymi pacjentki. Prezentowane studium przypadku obejmuje dziewięć lat, przy czym opisany został czteroipółletni okres terapii dziecka w wieku od siedmiu do prawie dwunastu lat oraz jego dalsze losy do szesnastego roku życia. Dzięki zastosowaniu diagnozy weryfikacyjnej możliwe jest ocenienie efektywności podjętych działań z zakresu rozwoju językowego.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Antos D., Demel G., Styczek I., 1967, Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Google Scholar

Artese A., Drummond S., Mendes do Nascimento J., Artese F., 2011, Criteria for diagnosing and treating anterior open bite with stability, „Dental Press Journal of Orthodontics”, vol. 16(3), s. 136–161.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1590/S2176-94512011000300016

Banaszkiewicz A., 2011, Stan opieki logopedycznej nad dziećmi z rozszczepem podniebienia i/lub wargi na terenie województwa pomorskiego i okolic, „Forum Logopedyczne”, nr 19, s. 53–57.
Google Scholar

Banaszkiewicz A., Walencik‑Topiłko A., 2014, Zasady doboru materiału lingwistycznego do terapii zaburzeń artykulacji – teoria i praktyka, „Forum Logopedyczne”, nr 22, s. 61–69.
Google Scholar

Ellis III E., 2001, Prowadzenie chorych z rozszczepami szczękowo‑twarzowymi, [w:] L. J. Peterson, E. Ellis III, J. R. Hupp, M. R. Tucker, Chirurgia stomatologiczna i szczękowo‑twarzowa, Lublin: Wydawnictwo Czelej, s. 691–713.
Google Scholar

Hortis‑Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z., Stecko E., 2000, Nosowanie otwarte – przyczyny, diagnostyka, sposoby eliminacji, „Nowa Pediatria”, nr 1, s. 18–19.
Google Scholar

Hortis‑Dzierzbicka M., Dudkiewicz Z., Stecko E., 2005, Psychospołeczne aspekty wady rozszczepowej twarzy, [w:] M. Hortis‑Dzierzbicka, E. Stecko (red.), Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno‑logopedyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 119–123.
Google Scholar

Jassem W., 1973, Podstawy fonetyki akustycznej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Jastrzębowska G., Pelc‑Pękala O., 2003, Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej, [w:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 309–345.
Google Scholar

Łyżyczka I., 1978, Metody rehabilitacji wymowy u dzieci z rozszczepami podniebienia, „Logopedia”, nr 13, s. 53–59.
Google Scholar

Mackiewicz B., 2002, Dysglosja jako jeden z objawów zespołu oddechowo‑połykowego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Google Scholar

Milewski T., 1965, Językoznawstwo, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Minczakiewicz E., 1997, Mowa. Rozwój – zaburzenia – terapia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
Google Scholar

Multimedialne rentgenogramy. Program komputerowy, 2009, Gliwice: Komlogo.
Google Scholar

Paluch A., Mikosza L., Drewniak‑Wołosz E., 2003, Afa‑skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Pluta‑Wojciechowska D., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku osób z rozszczepem wargi i podniebienia, „Logopedia”, nr 37, s. 193–196.
Google Scholar

Pluta‑Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 401–410.
Google Scholar

Rocławski B., 2001, Słuch fonemowy i fonetyczny, Gdańsk: Glottispol. Rodak H., Nawrocka D., 1994, Od obrazka do słowa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Shprintzen R. J., 1995, A new perspective on clefting, [w:] R. J. Shprintzen, J. Bardach (red.), Cleft palate speech management. A multidisciplinary approach, St. Louis: Mosby, s. 12–15.
Google Scholar

Stieber Z., 1966, Historyczna i współczesna fonologii języka polskiego, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Styczek J., 1979, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Walencik‑Topiłko A., 2005, Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej, [w:] T. Gałkowski, E. Szeląg,
Google Scholar

G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 303–327.
Google Scholar

Wierzchowska B., 1971, Wymowa polska, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Google Scholar

Zdunkiewicz‑Jedynak D., Hortis‑Dzierzbicka M., 2005, Lingwistyczne podstawy oceny i dokumentacji zaburzeń mowy u dzieci z wadą rozszczepową twarzy, [w:] M. Hortis‑Dzierzbicka, E. Stecko (red.), Mowa pacjenta z rozszczepem podniebienia. Szkice foniatryczno‑logopedyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 54–79.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Banaszkiewicz, A. (2019). Terapia logopedyczna mowy rozszczepowej oraz ocena podjętych działań na podstawie studium przypadku obejmującego dziewięć lat życia dziecka. Logopaedica Lodziensia, (3), 9–20. https://doi.org/10.18778/2544-7238.03.01

Numer

Dział

Article