Studia polskie z językiem angielskim na Uniwersytecie Łódzkim – interwencja kryzysowa czy pomysł na przyszłość?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.03

Słowa kluczowe:

studia polskie, interwencja kryzysowa, student z doświadczeniem kryzysu wojennego, wojna na Ukrainie

Abstrakt

Artykuł przedstawia studia polskie z językiem angielskim, nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Łódzkim, który został uruchomiony w trybie ekstraordynaryjnym w maju 2022 r., a jego studentami zostali młodzi uchodźcy wojenni z Ukrainy. Celem zaprezentowanych analiz jest odpowiedź na pytanie, na ile decyzja o podjęciu studiów była elementem działania kryzysowego, a na ile świadomym wyborem na przyszłość. Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeprowadzono badania ankietowe w dwóch grupach respondentów – byli to studenci i wykładowcy studiów polskich z językiem angielskim pierwszej i drugiej edycji. Wyniki ankiet wraz z analizą dokumentów pozwoliły na wyciągnięcie wstępnych wniosków. Uruchomienie studiów dwa miesiące po wybuchu wojny z pewnością miało charakter interwencji kryzysowej, a część studentów zdecydowała się rozpocząć naukę z rozmaitych, pozaedukacyjnych powodów. Jednak druga edycja, która została otwarta w październiku 2022 r., w zdecydowanej większości zgromadziła studentów podejmujących studia na tym kierunku z wyboru. Otwarte pozostaje pytanie o przyszłość studiów polskich z językiem angielskim – czy będzie to atrakcyjna oferta także po zakończeniu działań wojennych?

Bibliografia

Greenstone J.L., Leviton S.C., 2004, Interwencja kryzysowa, Gdańsk. http://enic.in.ua/index.php/en/educationl-system [22.05.2023].
Google Scholar

James R.K., Gilliland B.E., 2008, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa.
Google Scholar

Kubacka-Jasiecka D., 2010, Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa.
Google Scholar

Prot-Klinger K., 2021, Reakcja na katastrofę. Postępowanie psychoanalityczne, w: S. Kluczyńska, J.Cz. Czabała (red.), Interwencja kryzysowa. Wybrane zagadnienia, Warszawa, s. 33–53.
Google Scholar

Uchwała nr 314 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 19. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 w dniu 25 kwietnia 2022 r., https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/Uchwa%C5%82a_nr_314_z_25_kwietnia.pdf [20.06.2023].
Google Scholar

Uchwała nr 58 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 6. roboczym posiedzeniu w kadencji 2020–2024 w dniu 25 stycznia 2021 r., https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/Uchwa%C5%82a_nr_58.pdf [20.06.2023].
Google Scholar

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz. U. 2022 poz. 583, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000583/U/D20220583Lj.pdf [20.06.2023].
Google Scholar

Załącznik do uchwały nr 58 Senatu UŁ z dnia 25 stycznia 2021 r., https://www.bip.uni.lodz.pl/fileadmin/user_upload/Uchwa%C5%82a_nr_58.pdf [20.06.2023].
Google Scholar

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/ilu-studentow-z-ukrainy-studiuje-w-polsce/ [20.06.2023].
Google Scholar

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-piotr-dlugosz-ukraincy-w-polsce/ [20.06.2023].
Google Scholar

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/najpopularniejszy-kierunek-to-zarzadzanie-raport-opi-cudzoziemcy-na-uczelniach-w-polsce [20.06.2023].
Google Scholar

https://www.ukrainianinpoland.pl/how-many-ukrainians-have-crossed-the-ukrainian-polish-border-since-the-beginning-of-the-war-current-data-pl/ [25.07.2023].
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2023-12-07 — zaktualizowane 2024-02-16

Wersje

Jak cytować

Grochala, B. (2024). Studia polskie z językiem angielskim na Uniwersytecie Łódzkim – interwencja kryzysowa czy pomysł na przyszłość?. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, 30, 43–56. https://doi.org/10.18778/0860-6587.30.03 (Original work published 7 grudzień 2023)

Inne teksty tego samego autora