Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 r. – 29
Liczba wystosowanych próśb o recenzję – 65
Liczba otrzymanych recenzji – 65
Odsetek artykułów przyjętych do publikacji – 86%
Średni czas od zgłoszenia do publikacji – 6 miesięcy

Okres od momentu wpłynięcia pracy do jej zrecenzowania trwa zwykle 30 dni, a do jej opublikowania zwykle 6 miesięcy.