Opłaty

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.