Kontakt

Journal
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
Faculty of Philology
Pomorska St., no. 171/173
90-236 Łódź, Poland
e-mail: glotto@uni.lodz.pl
e-mail for a direct contact with the Editorial board:


Publisher
Lodz University Press
Jana Matejki St., no 34A
90-237 Łódź, Poland
phone: (48) 42 235 01 79
e-mail:katarzyna.smyczek@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Beata Grochala

Wsparcie techniczne

Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ