Recenzenci

KPC nr 28/2021 Komunikacja – język – kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

red. Edyta Pałuszyńska i Mateusz Gaze

Recenzenci:

dr hab. prof. UO Dorota Brzozowska (Uniwersytet  Opolski),

dr Iryna Bundza (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki),

dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie),

dr Sophia Butko (Uniwersytet Charkowski im. Wasyla Karazina)

dr hab., prof. UMCS Anna Dunin-Dudkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski),

dr hab., prof. UMK Małgorzata Gębka-Wolak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),

dr Dorota Gonigorszek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

dr Beata Jędryka (Uniwersytet Warszawski),

dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski),

dr Agnieszka Karolczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Anna Majewska-Tworek (Uniwersytet Wrocławski),

dr hab. Bartłomiej Maliszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

dr hab., prof. UMCS Agata Małyska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

dr Adriana Prizel-Kania (Uniwersytet Jagielloński),

dr Grażyna Przechodzka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

dr hab., prof. KUL Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn (Katolicki Uniwersytet Lubelski),

dr hab., prof. UJ Wiesław T. Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński),

dr Kamil Szafraniec (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji),

dr Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

dr hab., prof. UW Magdalena Trysińska (Uniwersytet Warszawski),

dr Natalia Tsai (Hsing Wu University, New Taipei City, Lincou District, Tajwan),

dr Monika Válková Maciejewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

dr Justyna Zych (Uniwersytet Warszawski)

 

KPC nr 27/2020 Perspektywy badawcze w glottodydaktyce polonistycznej

red. Grażyna Zarzycka i Beata Grochala

Recenzenci:

dr hab. prof. UO Dorota Brzozowska (Uniwersytet w Opolu),

dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Huboldtów w Berlinie),

dr hab. prof. UMCS Anna Dunin-Dudkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. prof. PŚ i UW Przemysław Gębal (Politechnika Śląska, Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. UMK Małgorzata Gębka-Wolak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu),

dr hab. prof. UJ Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński),

dr Piotr Kajak (Uniwersytet Warszawski),

dr hab. prof. UJ Ewa Lipińska (Uniwersytet Jagielloński),

dr prof. UJ László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński),

 prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski),

dr hab. Anna Majewska-Tworek (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. prof. UMCS Agata Małyska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),

dr Liliana Madelska (Uniwersytet Wiedeński),

dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn (Katolicki Uniwersytet Lubelski),

dr hab. prof. UZ Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski),

dr hab. prof. UJ Wiesław T. Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński),

dr Kamil Szafraniec (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji)

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski),

dr Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Natalia Tsai (Hsing Wu University, New Taipei,  Linkou District, Tajwan),

dr hab. prof. UL Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie)

 

KPC nr 26/2019 Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje

red. G. Zarzycka, B. Grochala, I. Dembowska-Wosik

Recenzenci:

dr hab. Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski)

doc. dr Irena Bogoczowa (Uniwersytet Ostrawski)

Dorota Brzozowska (Uniwersytet w Opolu)

dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Huboldtów)

dr hab. prof. UMCS Anna Dunin-Dudkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. UMK Małgorzata Gębka-Wolak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. prof. UJ Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński)

dr prof. UJ László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski) dr Liliana Madelska (Uniwersytet Wiedeński)

dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn (KUL)

dr hab. Katarzyna Sobstyl (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)

dr Natalia Tsai (Uniwersytet w Tajpej)

prof. dr Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie)

KPC nr 25/2018 Polonistyczne językoznawstwo glottodydaktyczne

red. B. Grochala, I. Dembowska-Wosik

Recenzenci:

dr hab. Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski)

dr Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów)

dr hab. prof. UW Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński)

dr László Kálmán Nagy (Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Debreczyński)

prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski),

dr hab. prof. UŁ Barbara Kudra (Uniwersytet Łódzki)

dr Liliana Madelska (Uniwersytet Wiedeński)

dr hab. Agata Małyska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. prof. UŁ Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Katarzyna Sobstyl (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. prof. UZ Magdalena Steciąg (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)

doc. dr Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie)KPC nr 24/2017 Odmiany stylistyczne i specjalistyczne języka, kształcenie dzieci i młodzieży
red. Grażyna Zarzycka, Magdalena Karasek
Recenzenci:

dr hab. Aleksandra Achtelik (Uniwersytet Śląski)

dr Michalina Biernacka (Uniwersytet Łódzki)

dr phil. Hanna Burkhardt (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie)

dr Iwona Dembowska-Wosik (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. prof. UMCS Anna Dunin-Dudkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Piotr Garncarek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. UW Przemysław E. Gębal (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Beata Grochala (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Iwona Janowska (Uniwersytet Jagielloński)

dr Radosław Kaleta (Uniwersytet Warszawski)

dr Magdalena Karasek (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Edyta Pałuszyńska (Uniwersytet Łódzki)

dr Agnieszka Rabiej (Uniwersytet Jagielloński)

dr Grzegorz Rudziński (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Anna Seretny (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Wiesław Tomasz Stefańczyk (Uniwersytet Jagielloński)

dr Kamil Szafraniec (Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen)

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)

dr Anna Trębska-Kerntopf (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

doc. dr Maria Wtorkowska (Uniwersytet w Lublanie)

dr hab. prof. UŁ Grażyna Zarzycka (Uniwersytet Łódzki)