„Myśląc o transformacjach”: sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23

Słowa kluczowe:

myślenie o transformacjach – Transwersalna Analiza Aktywności – tworzenie dyskursu o transformacjach – narzędzia (koncepty) analizy transformacji

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki myślenia o transformacjach i stanowi syntezę wypowiedzi wygłoszonych podczas sympozjum poświęconego temu zagadnieniu. Ideą prezentowanego namysłu jest poszukiwanie narzędzi intelektualnych (konceptów) pozwalających na uchwycenie złożoności procesów transformacji zachodzących nieustannie w życiu człowieka.

 

Biogram autora

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Pedagogiki Społecznej

Kamińska-Jatczak Izabela – pedagog społeczny, doktor nauk społecznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania dotyczą analizy aktywności, tożsamości profesjonalnej konstruowanej w polu pracy socjalnej; paradoksów / dylematów działania profesjonalnego, dyskursu pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Stażystka w Faculty of Social Studies, University of Ostrava, Czechy (2019).

 

Bibliografia

Bachelard G. (2002) Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, tłum. i posłowie D. Leszczyński, Gdańsk, słowo/obraz terytoria.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, tłum. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Bauman T. (2004) Mistrzowie i szkoły myślenia w uniwersytecie w: Gdańskie rodowody pedagogiczne. Geneza – kontynuacje – inspiracje – przemieszczenia znaczeń wychowawczych, E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 71–80.
Google Scholar

Bloch N. (2016) O pożytkach płynących z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny w: Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, M. Kafar (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 63–87.
Google Scholar

Bloch N. (2018) Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, Poznań, Wydawnictwo Naukowe.
Google Scholar

Bochner A. P. (2019) A Meaningful Academic Life: Improvised, Amusing, Unsettling, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr (8), s. 250–256.
Google Scholar

Dobrzyńska T. (1984) „Metaphors We Live By”, George Lakoff, Mark Johnson, Chicago 1980: [recenzja], „Pamiętnik Literacki”, t. 75, nr 4, s. 344–350.
Google Scholar

Ellis C. (2019) A Meaningful Academic Life: Loving, Fulfilling, Challenging, and Flabbergasting, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1(8), s. 243–249.
Google Scholar

Grondin J. (2007) Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłum. L. Łyseń, Kraków, Wydawnictwo WAM.
Google Scholar

Kabzińska I., (2019) The Word master/Master Sounds Strange, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1(8), s. 158–178.
Google Scholar

Kafar M. (2019) Looking for Self at the Intersection of “Master/master” Discourses, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1(8), s. 126–147.
Google Scholar

Kafar et al., (2019) Legacy of Masters: Remarks on Life and Work with Professors Carolyn Ellis and Arthur P. Bochner, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1(8), s. 257–266.
Google Scholar

Konecki K. (2008) Grounded Theory and Serendipity. Natural History of a Research, „Qualitative Sociology Review”, Vol. IV, Issue 1, s. 171–186.
Google Scholar

Koperkiewicz M. (2019) Z Mistrzami podróż przez życie, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 1(8), s. 211–220.
Google Scholar

Lakoff G., Johnson M. (1988) Metafory w naszym życiu, tłum. T. Krzeszowski, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Google Scholar

Lejeune P. (2001) Czy można zdefiniować autobiografię? w: tegoż, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, Kraków, Universitas, s. 1–19.
Google Scholar

Leszczyński D. (2002) Filozofia nauki Gastona Bachelarda w: G. Bachelard, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, tłum. i posłowie D. Leszczyński, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, s. 328–377.
Google Scholar

Bachelard G. (1969) La Formation de l’esprit scientifique. Contribution a une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, J. Vrin.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, przeł. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Barbier J.-M., Durand M. (red.) (2018), w kooperacji z C. Cohen, M.-L. Vitali, Représenter/transformer. Débats en analyse des activités, Paris, L’Harmattan.
Google Scholar

Derrida J. (1970) Structure, sign, and play in the discourse of the human sciences w: The languages of criticism and the sciences of man, R. Macksey, E. Donato (red.), Baltimore, Johns Hopkins University Press, s. 247–272.
Google Scholar

Derrida J. (1978) Różnia, przeł. J. Skoczylas w: Drogi współczesnej filozofii, M. J. Siemek (red.), Warszawa, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 374–411.
Google Scholar

Durand M. (2017) Ľ activité en transformation w: Encyclopédie ďanalyse des activités, J.-M. Barbier, M. Durand (red.), Paris, Presses Universitaires de France.
Google Scholar

Jullien F. (2017) Une seconde vie. Commencer véritablement ďexister, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I., Skoczylas-Namielska E. (2016) Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: kulminacja obchodów 70-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2 (3), http://dx.doi.org/10.18778/2450-4491.03.13 [dostęp: 12.06.2019).
Google Scholar

Kołakowski L. (2010) Pochwała niekonsekwencji w: Nasza wesoła apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów, wybór i układ Z. Mentzel, Kraków, Wydawnictwo Znak, s. 37–48.
Google Scholar

Lacan J. (1982) Le Symbolique, l’imaginaire et le Réel (conférence à la Société française de psychanalyse), „Bulletin de l’Association freudienne”, 1, s. 4–13.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2016) Kultura aktywności duchowej – niektóre elementy narzędzia analizy w: Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego i ich współczesne implikacje, A. Walczak, A. Wróbel, M. Wasilewski (red.), Łódź, Wydawnictwo UŁ, s. 37–51.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2018) Myśląc o życiu duchowym/mentalnym w kontekście aktywności: transformacje bezszelestne versus modyfikacje, „Studia z Teorii Wychowania”, t. IX, nr 1 (22), s. 9–23.
Google Scholar

Merton R. (2002) Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Nawroczyński B. (1947) Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków–Warszawa, Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i S-ka.
Google Scholar

Ricoeur P. (2003) O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Witkowski L. (2015) Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkowski L. (2018), Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Biznesu (Dąbrowa Górnicza).
Google Scholar

Witkowski L. (2018) Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, wyd. II, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2019-09-30

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I. (2019). „Myśląc o transformacjach”: sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 8(1), 312–323. https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23

Inne teksty tego samego autora