Recenzenci

Stali recenzenci czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
Maria Donevska (University of Ss. Cyril and Methodius)
Wilfried Hartmann (Universität Hamburg)
Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Nadia Lutsan (Precarpathian National University)
Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski)
Libor Musil (Masaryk University)
Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Helena Ostrowicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Marie Špiláčková (University of Ostrava)
Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2015 roku:
Hanna Bednarek ( Uniwersytet SWPS w Warszawie)
Krzysztof Biel ( Akademia Ignatianum w Krakowie)
Maria Donevska ( University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje , Macedonia )
Mariusz Granosik (Uniwersytet Łódzki)
Teresa Hejnicka-Bezwińska ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Andrzej Indrzejczak (Uniwersytet Łódzki)
Elżbieta Jung (Uniwersytet Łódzki)
Marek Konopczyński ( Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
Elżbieta Kowalska-Dubas (Uniwersytet Łódzki)
Dariusz Kubinowski ( Uniwersytet Szczeciński)
Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski)
Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
Libor Musil ( Masaryk University, Brno, Czech Republic)
Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)
Marie Špiláčková ( University of Ostrava, Czech Republic)
Renata Szczepanik (Uniwersytet Łódzki)
Sławomir Sztobryn ( Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
Lucyna Telka (Uniwersytet Łódzki)
Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)
Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki)
Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2016 roku:
Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Oldřich Chytil (Ostravská Univerzita),
Maria Donevska (University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje)
Krystyna Faliszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki)
Renata Góralska (Uniwersytet Łódzki)
Anna Gutowska (Uniwersytet Łódzki)
Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ewa Kantowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Karolina Kuryś-Szyncel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
Astrid Męczkowska-Christiansen (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Libor Musil (Masarykova Univerzita)
Pavel Navrátil (Masarykova Univerzita)
Elżbieta Oleksy (Uniwersytet Łódzki)
Piotr Oleś (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Helena Ostrowicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Ewa Pasterniak-Kobyłecka (Uniwersytet Zielonogórski)
Dominique Paturel (Institut National de la Recherche Agronomique)
Aleksandra Pawliszyn (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)
Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)
Maria Reut (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Anna Rurka (Université Paris Nanterre)
Aneta Słowik (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Marie Špiláčková (Ostravská Univerzita)
Krzysztof Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Sławomir Sztobryn (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
Lucyna Telka (Uniwersytet Łódzki)
Margarita Teresevičienė (Vytauto Didžiojo Universitetas)
Max Urchs (European Business School, Wiesbaden)
Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
Bernadetta Żynis (Akademia Pomorska w Słupsku)

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2017 roku:

Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Maja Chomczyńska-Rubacha (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Maria Donevska (University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje)
Marianne Friese (Justus-Liebig-Universität, Gießen)
Katarzyna Gawlicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Mariusz Granosik (Uniwersytet Łódzki)
Gunther Graßhoff (Stiftung Universität Hildesheim)
Iwona Kabzińska (Polska Akademia Nauk)
Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki)
Hanna Kędzierska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)
Anna Kola (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)
Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
Kinga Kuszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Danuta Lalak (Uniwersytet Warszawski)
Tatiana Matulayová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Miksza (Uniwersytet Łódzki)
Agnieszka Olczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Anna Rurka (Université Paris Nanterre
Ewa Skibińska (Uniwersytet Warszawski)
Ryszard Skrzyniarz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ewa Solarczyk-Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Hanna Solarczyk-Szwec (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Andrzej P. Wejland (Uniwersytet Łódzki)
Monika Wiśniewska-Kin (Uniwersytet Łódzki)
Jolanta Zwiernik (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Arkadiusz Żukiewicz (Uniwersytet łodzki)
Małgorzata Żytko (Uniwersytet Warszawski)

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2018 roku:
Sławomir Banaszak (Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu)
Ryszarda E. Bernacka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Jolanta Bonar (Uniwersytet Łódzki)
Hana Červinková (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Michał Chruszczewski (Uniwersytet Warszawski)
Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczecińki)
Maria Donevska (emerytowany prof. Uniwersytetu Cyryla i Metodego w Skopie)
Stanisław Dylak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Gromkowska-Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Beata Jachimczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Wiesław Jamrożek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Elżbieta Jastrzębska (Uniwersytet Zielonogórski)
Wiesław Karolak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański)
Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku)
Anna Kosieradzka (Politechnika Warszawska)
Elżbieta Kowalska – Dubas (Uniwersytet Łódzki)
Beata Kunat (Uniwersytet w Białymstoku)
Kamila Lasocińska (Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi)
Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Witold Ligęza (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Marzanna Magda-Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
Andrzej Murzyn (Uniwersytet Śląski)
Renata Nowakowska-Siuta (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Krystyna Pankowska (Uniwersytet Warszawski)
Magdalena Sasin (Uniwersytet Łódzki)
Alina Szczurek-Boruta (Uniwersytet Śląski )
Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Krzysztof J. Szmidt (Uniwersytet Łódzki)
Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski)
Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku)
Monika Wróblewska (Uniwersytet Łódzki)
Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)
Paweł Zieliński (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Częstochowie)
Jolanta Zwiernik (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2019 roku:

Tony Adams (Bradley University, USA)
Wiesław Ambrozik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Agnieszka Barczykowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Keith Berry (University of South Floroida, USA)
Ewa Bochno (Uniwersytet Zielonogórski)
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Wojciech Burszta (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)
Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński)
Agnieszka Chwieduk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Magdalena Cuprjak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Beata Cytowska (Uniwersytet Wrocławski)
Maria Donevska (University of Ss. Cyril and Methodius)
Małgorzata Fopka-Kowalczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Martin Graeme (University of Dundee School of Business)
Gunther Graßhoff (Universität Hildesheim)
Przemysław Grzybowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Iwona Kabzińska-Stawarz (Polska Akademia Nauk)
Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki)
Andrzej Kaniowski (Uniwersytet Łódzki)
Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki)
Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)
Hanna Kostyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Piotr Kostyło (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Jacek Kowalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Grażyna Kubica-Heller (Uniwersytet Jagielloński)
Hubert Kupiec (Uniwersytet Szczeciński)
Justyna Kusztal (Uniwersytet Jagielloński)
Łukasz Kwadrans (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Danuta Lalak (Uniwersytet Warszawski)
Bartosz Łukaszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tatiana Matulayová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Agata Matysiak-Błaszczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)
Irena Mudrecka (Uniwersytet Opolski)
Maciej Muskała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)
Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Zofia Okraj (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Paweł Ostaszewski (Uniwersytet Warszawski)
Joanna Ostrouch-Kamińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Helena Ostrowicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Jacek Piekarski (Uniwersytet Łódzki)
Edyta Pietrzak (Politechnika Łódzka)
Dorota Ruszkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Eleonora Sapia-Drewniak (Uniwersytet Opolski)
Krzysztof Sawicki (Uniwersytet w Białymstoku)
Justyna Siemionow (Uniwersytet Gdański)
Łukasz Stankiewicz (Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku)
Agnieszka Stopińska-Pająk (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
Oskar Szwabowski (Uniwersytet Szczeciński)
Aleksandra Tłuściak-Deliowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)
Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski)
Dagmara Woźniakowska-Fajst (Uniwersytet Warszawski)
Alina Wróbel (Uniwersytet Łódzki)
Hanna Żuraw (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)

2020:

Ewa Barnaś-Baran (Uniwersytet Rzeszowski)

Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Beata Bugajska (Uniwersytet Szczeciński)

Agata Chudzicka-Czupała (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

Oldřich Chytil (Ostravská univerzita v Ostravě, Czech Rep.)

Piotr Czekanowski (Uniwersytet Gdański)

Maria Donevska (University of Ss. Cyril and Methodius w Skopje, Macedonia)

Artur Fabiś (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Justyna Gulczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Teresa Gumuła (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Monika Hajkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Małgorzata Halicka (Uniwersytet w Białymstoku)

Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański)

Witold Jakubowski (Uniwersytet Wrocławski)

Barbara Kalinowska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Pavla Kodymová (Univerzita Karlova v Prahe, Czech Rep.)

Renata Konieczna-Woźniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Agnieszka Kozerska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Izabela Krasińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński)

Anna Królikowska (Akademia Ignatianum, Kraków)

Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa)

Nadia Lutsan (Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine)

Tomasz Maliszewski (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)

Lucjan Miś (Uniwersytet Jagielloński)

Monika Nawrot-Borowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Michał Nowakowski (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)

Jolanta Perek-Białas (Uniwersytet Jagielloński)

Norbert Pikuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, w Krakowie)

Krzysztof Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Jerzy Semków (Uniwersytet Wrocławski)

Hanna Solarczyk-Szwed (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Marie Špiláčková (University of Ostrava, Czech Rep.)

Małgorzata Stawiak-Ososińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Jerzy Stochmiałek (UKSW w Warszawie)

Barbara Surma (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Ewa Syrek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Zofia Szarota (Uniwersytet Warszawski)

Elżbieta Trafiałek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Małgorzata Wałejko (Uniwersytet Szczeciński)

Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Magdalena Wieczorkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Zofia Zarębianka (Uniwersytet Jagielloński)

Arkadiusz Żukiewicz (Uniwersytet Opolski)