Zespół redakcyjny

Rada Redakcji czasopisma
„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Ewa Marynowicz-Hetka  -Redaktor Naczelny, Uniwersytet Łódzki
Scopus https://orcid.org/0000-0002-4036-8876

Elżbieta Kowalska-Dubas  - Zastępca Redaktora Naczelnego, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-7803-3369

Piotr Soszyński - Sekretarz Redakcji, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-7544-1394

Eleonora Bielawska-Batorowicz - Członek Rady Redakcji, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-3177-6026
Scopus

Maria Donevska, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego, Skopje

Katarzyna Gajek - Członek Rady Redakcji, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-2610-5842
Scopus

Mariusz Granosik - Członek Rady Redakcji, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0001-6987-031X
Scopus

Marcin Kafar - Członek Rady Redakcji, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0003-0679-8992
Scopus

Krzysztof Szmidt - Członek Rady Redakcji, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0003-3951-4669
Scopus

Renata Szczepanik - Członek Rady Redakcji, Uniwersytet Łódzki
https://orcid.org/0000-0002-7443-0463
Scopus

Osoby współpracujące z Radą Redakcji:

Katarzyna Soszyńska (redakcja stylistyczno-językowa, korekta, skład i łamanie)

Jędrzej Burszta (tłumaczenie i korekta w języku angielskim)

Grażyna Karbowska (tłumaczenie i korekta w języku francuskim)

Jadwiga Izabela Gawłowska (tłumaczenie i korekta w języku niemieckim)

Rada Naukowa czasopisma
„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Jean Marie Barbier (Professeur émérite du CNAM; Chaire Unesco-ICP, Paris, France)

Oldřich Chytil (Ostravská univerzita v Ostravě, Czech Rep.)

Marek Czyżewski (Uniwersytet Łódzki)

Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław)

Günther Graßhoff (Universität Hildesheim, Germany)

Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)

Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)

Françoise F. Laot (Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, Paris, France)

Philippe Maubant (Université de Sherbrooke, Montréal, Canada)

Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)

Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)

Anna Rurka (Universite Paris Nanterre, Paris, France)

Sabina Siebert (University of Glasgow, UK)

Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)

Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)

Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)

Max Urchs (EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Germany)

Antonin Wagner (Emeritus Professor of Management at the New School for Public Engagement, New York, USA)

Michael Winkler (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany)

Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)