Zespół redakcyjny

Rada Redakcji czasopisma
„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Osoby współpracujące z Radą Redakcji:

  • Bogusława Kwiatkowska (redakcja stylistyczno-językowa i korekta)

  • Zdzisław Gralka (skład i łamanie)

  • Martin Hinton (tłumaczenie i korekta w języku angielskim)

Rada Naukowa czasopisma
„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

  • Jean Marie Barbier (Professeur émérite du CNAM; Chaire Unesco-ICP, Paris, France)
  • Wojciech Burszta (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa)
  • Marek Czyżewski (Uniwersytet Łódzki)
  • Dariusz Doliński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław)
  • Günther Graßhoff (Universität Hildesheim, Germany)
  • Tomasz Jarmużek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • Françoise F. Laot (Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, Paris, France)
  • Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)
  • Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
  • Oldřich Chytil (Ostravská univerzita v Ostravě, Czech Rep.)
  • Philippe Maubant (Université de Sherbrooke, Montréal, Canada)
  • Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki)
  • Sabina Siebert (University of Glasgow, UK)
  • Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański)
  • Bogusław Śliwerski (Uniwersytet Łódzki)
  • Danuta Urbaniak-Zając (Uniwersytet Łódzki)
  • Max Urchs (EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Germany)
  • Antonin Wagner (Emeritus Professor of Management at the New School for Public Engagement, New York, USA)
  • Michael Winkler (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany)
  • Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)