Statystyki

Liczba artykułów zgłoszonych w 2022 roku: 39

Liczba wystosowanych próśb o recenzję: 98

Liczba wykonanych recenzji: 68

Odsetek artykułów przyjętych do publikacji: 82%

Średni czas od zgłoszenia do publikacji: 201 dni

 

Liczba artykułów zgłoszonych w 2021 roku: 45

Liczba wystosowanych próśb o recenzję: 101

Liczba wykonanych recenzji: 69

Odsetek artykułów przyjętych do publikacji: 80%

Średni czas od zgłoszenia do publikacji: 230 dni