Kontakt

Redakcja czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”
Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48, PL – 91-408 Łódź
www.wnow.uni.lodz.pl
www.czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl

Publisher
Lodz University Press
Jana Matejki St., no 34A
90-237 Łódź, Poland
phone: (48) 42 235 01 67
e-mail: agnieszka.kalowska@uni.lodz.pl

Główna osoba do kontaktu

Piotr Soszyński

Wsparcie techniczne

Firma Magis