Helena Radlińska (1879–1954) i jej pokolenie historyczne – wprowadzenie w problematykę

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.01

Słowa kluczowe:

Helena Radlińska, pokolenie historyczne, materiały źródłowe, humanistyka światowa

Abstrakt

Tekst prezentuje tematykę artykułów składających się na piętnasty numer czasopisma „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, który został poświęcony namysłowi nad twórczością Heleny Radlińskiej i jej licznymi polami działania. Konceptem spajającym całość rozważań jest kategoria „pokolenia historycznego”. Autorzy zainspirowani dorobkiem twórczyni pedagogiki społecznej sięgają do tekstów źródłowych, a także wprowadzają nowe odczytania jej dokonań, posiłkując się dorobkiem humanistyki światowej.

Biogramy autorów

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki

Izabela Kamińska-Jatczak – pedagog społeczny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą: analizy aktywności w polu pracy socjalnej, pracy socjalnej z rodziną, biograficznych i historycznych kontekstów pedagogiki społecznej, metodologii badań interpretatywnych i partycypacyjnych. Autorka książki Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym (2021).

Joanna Sosnowska - Uniwersytet Łódzki

Joanna Sosnowska – historyk wychowania, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor uczelni zatrudniona w Katedrze Historii Wychowania i Pedeutologii Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: dziejów opieki nad dzieckiem oraz dziejów Łodzi w aspekcie opieki społecznej: przed 1914, w latach 1914–1918 i w II Rzeczypospolitej. Ostatnio ukazały się jej książki: Opieka nad dzieckiem w Polsce międzywojennej. Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Łódzki (1923–1939) (2020), Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi (2018).

Bibliografia

Hessen S. (1936) Recenzja pracy: Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego, „Chowanna”, r. VIII, z. 1, s. 37‒44.
Google Scholar

Jullien F. (2017) Une seconde vie. Commencer véritablement déxister, Paris, Éditions Grasset & Fasquelle.
Google Scholar

Kamińska-Jatczak I., Sosnowska J. (2022) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, nr 2(15), s. 342–350, https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.19
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.19

Marynowicz-Hetka E., Skoczylas-Namielska E. (2015) Przedmowa w: Pedagogika społeczna. Wstępy i kontynuacje, E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska (red.), Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, t. 7, s. 7−13, https://doi.org/10.18778/7969-569-0
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-569-0

Marynowicz-Hetka E. (2019) Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne: uwspólnianie doświadczeń i wzajemność oddziaływań w: Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu, L. Witkowski (red.), Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 106‒122.
Google Scholar

Radlińska H. (1936) Wychowanie dorosłych w: Encyklopedia Wychowania, t. 1, Wychowanie, cz. 2, S. Łempicki, W. Gottlieb, B. Suchodolski, J. Włodarski (red.), Warszawa, Wydawnictwo „Naszej Księgarni” Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. 814‒837.
Google Scholar

Witkowski L. (2014) Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu, wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-09-30

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I., & Sosnowska, J. (2022). Helena Radlińska (1879–1954) i jej pokolenie historyczne – wprowadzenie w problematykę. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 8–14. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.01

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>