Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: kulminacja obchodów 70-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.13

Słowa kluczowe:

aktywność, pojmowalność aktywności, analiza aktywności, rodzaje aktywności, antropologia praktyki

Abstrakt

Tekst stanowi relację z wydarzenia kończącego rok jubileuszowy Uniwersytetu Łódzkiego jak i Katedry Pedagogiki Społecznej, zatytułowanego Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, które objęło dwie części: dyskusję panelową wokół problematyki zawartej w książce J.-M. Barbiera Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć oraz wystawę poświęconą dziejom pedagogiki społecznej w UŁ. Wydarzenie było również uczczeniem setnej rocznicy urodzin profesor Ireny Lepalczyk przypadającej 1 października 2016 r.
Dyskusja dotyczyła pojęć kluczowych dla autorskiej koncepcji analizy aktywności, zaprezentowanej w Leksykonie. Podkreślano przy tym zarówno propozycję znaczeń nieoczywistych zaproponowanych przez J.-M. Barbiera, jak i oryginalną strukturę książki. Zastanawiano się również m.in. nad uniwersalnością koncepcji i samego Leksykonu.

Biogramy autorów

Izabela Kamińska-Jatczak - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej

Magister, asystentka w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: analiza aktywności, tożsamości konstruowanych w polu pracy socjalnej; paradoksy/dylematy działania profesjonalnego. Przygotowywana rozprawa doktorska dotyczy tożsamości profesjonalnej asystentów rodziny.

Elżbieta Skoczylas-Namielska

Doktor, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze: życie codzienne osób starszych oraz organizacje społeczne zorientowane na pracę z rodziną.

Bibliografia

Bachelard G. (2002) Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej, tłum. D. Leszczyński, Gdańsk, Słowo/obraz/terytoria.
Google Scholar

Barbier J.-M. (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, przeł. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Google Scholar

Dewey J. (1988) Jak myślimy, tłum. Z. Bastgenówna, Warszawa, PWN.
Google Scholar

Heidegger M. (2000) Co zwie się myśleniem?, tłum. J. Mizera, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Kozielecki J. (1981) Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa, PWN.
Google Scholar

Łukowski P. (2012) Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2006) Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Marynowicz-Hetka E. (2016) Posłowie: Konceptualizacje zwyczajowych ram myślenia o aktywności – na marginesie pracy nad tekstem w: J.-M. Barbier (2016) Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć, przeł. i oprac. E. Marynowicz-Hetka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 271–289.
Google Scholar

Okoń W. (2007) Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Google Scholar

Ricoeur P. (1989) Język jako dyskurs, tłum. K. Rosner w: Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja: wybór pism, tłum. P. Graff, K. Rosner, wybór i wstęp K. Rosner, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 65–95.
Google Scholar

Ricoeur P. ([1990] 2003) O sobie samym jako innym, przeł. B. Chełstowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Google Scholar

Roth P. (2016) Konające zwierzę, tłum. J. Kozak, Kraków, Wydawnictwo Literackie.
Google Scholar

Suchodolski B. (1980) Heleny Radlińskiej koncepcja wychowania jako poszukiwania sił i pomocy w rozwoju, „Człowiek w Pracy i w Osiedlu”, nr 2/92/XIX, 3/93/XIX, numer tematyczny Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej, I. Lepalczyk, J. Badura (red.), s. 35–40.
Google Scholar

Urbaniak-Zając D. (2016) W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Google Scholar

Witkiewicz S. I. (1921) Tumor mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem, Kraków, Spółka Wydawnicza „Fala” sp. z o.o.
Google Scholar

Witkowski L. (2016) Konteksty i elementy ekologii umysłu, idei i wychowania według Gregory’ego Batesona w: Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu: Gregory Bateson w Polsce, M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski (red.), Warszawa, Fundacja na rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-12-20

Jak cytować

Kamińska-Jatczak, I., & Skoczylas-Namielska, E. (2016). Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: kulminacja obchodów 70-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 3(2), 215–232. https://doi.org/10.18778/2450-4491.03.13

Inne teksty tego samego autora