Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Poddębicach z perspektywy użytkowników

Autor

  • Edyta Masierek Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
  • Rafał Torzewski

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.25.03

Słowa kluczowe:

zagospodarowanie, kompleks sportowo-rekreacyjny, Poddębice

Abstrakt

Artykuł ma na celu ocenę potencjału kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Poddębicach i wskazanie kierunków oczekiwanych zmian w jego zagospodarowaniu w oczach użytkowników. Do jego realizacji wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2016 roku, a także przeanalizowano najważniejsze uwarunkowania związane z powstaniem, funkcjonowaniem i aktualnym zagospodarowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Artykuł może stanowić jedną z inspiracji do planowanych na tym terenie działań inwestycyjnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Berbeka J., 2013, Ewolucja form i roli obiektów sportowych w turystyce miejskiej, [w:] Żabińska T. (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 147, Katowice: 9–20.
Google Scholar

Gruszczyński L.A., 2003, Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 9–11.
Google Scholar

Kardaś A., 2014, Aktywizacja funkcjonalna małych miast przy pomocy środków z funduszy europejskich na przykładzie miasta i gminy Gołdap, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 18: 105–116.
Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Lorens P., 2014, Elementy kompleksowej oceny potencjału terenu na potrzeby (PL), [w:] Lorens P., Martyniuk-Pęczek J. (red.), Wprowadzenie do projektowania urbanistycznego, Miasto Metropolia Region, Akapit-DTP, Gdańsk: 65–79.
Google Scholar

Madej M., artykuł z dnia 21 lipca 2010 roku dostępny na: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/26492,region-lodzki-ma-szanse-na-organizacje-euro-2012 (dostęp: 6.04.2018).
Google Scholar

Mapa numeryczna, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poddębicach.
Google Scholar

Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, „Prace Geograficzne”, 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków: 83–101.
Google Scholar

Siemiński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004–2008, Difin, Warszawa: 1-38.
Google Scholar

Torzewski R., 2017, Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru stadionu miejskiego w Poddębicach, Praca magisterska zrealizowana w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Uniwersytet Łódzki.
Google Scholar

Uchwała Nr XXIV/158/04 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poddębice.
Google Scholar

Uchwała Nr XXXV/223/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Poddębice na lata 2016–2023.
Google Scholar

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 z dnia 2 sierpnia 2016, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
Google Scholar

Zboińska A., artykuł z dnia 26 lipca 2008 roku dostępny na: http://lodz.tvp.pl/2155367/poddebice-na-euro-2012 (dostęp: 6.04.2018).
Google Scholar

http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx (dostęp: 17.03.2018).
Google Scholar

http://www.poddebice.pl/gminaPoddebice/1/50/ (dostęp: 2.01.2017).
Google Scholar

http://www.polskawliczbach.pl/Poddebice (dostęp: 17.03.2018).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2018-09-30

Jak cytować

Masierek, E., & Torzewski, R. (2018). Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Poddębicach z perspektywy użytkowników. Space – Society – Economy, (25), 37–59. https://doi.org/10.18778/1733-3180.25.03

Inne teksty tego samego autora