Nr 15 (2016): Aktualne wyzwania polityki mieszkaniowej dużych miast w Polsce i na Ukrainie