Ekonomiczne mechanizmy regulacji polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy

Autor

  • Natalya Łysiak Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Instytut Przedsiębiorczości i Technologii Zaawansowanych

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.05

Słowa kluczowe:

Miasto, polityka mieszkaniowa, ekonomiczne mechanizmy

Abstrakt

W artykule przedstawiono stan budownictwa mieszkaniowego i ekonomiczne mechanizmy regulacji polityki mieszkaniowej w dużych miastach Ukrainy. Została przeprowadzona analiza doświadczeń wybranych krajów europejskich, USA i Kanady, dotyczących polityki mieszkaniowej oraz zaproponowano model regulacji gospodarczej polityki mieszkaniowej dla dużych miast Ukrainy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bilowski O., 2012, Państwowa mieszkalna polityka Ukrainy: problem społeczno-ekonomicznej efektywności, Narodowy Instytut Socjalnych Badań, Kijów.
Google Scholar

Canadian Housing and Renewal Association. Changing Directions: Building for the Future, 2008, Ottawa.
Google Scholar

Cooper C.C., 1996, The House as Symbol of the Self, Holt, Rinehart and Winston, New York.
Google Scholar

Housing Statistics in the European Union, 2010, eds. Kees Dol and Marietta Haffner.
Google Scholar

Klusnichenko J., 1999, Społeczno-ekonomiczne podstawy planowania i zabudowy miast, Institut Urbanistyky, Kijow.
Google Scholar

Nepomnaschij O., 2012, Mieszkalna polityka czołowych państw współczesnego świata: doświadczenie dla Ukrainy, Zbirnik naukowych prac „Publiczne kierowanie: teoria i praktyka”, № 1 (9), Kijow.
Google Scholar

Nikiforova I., 2007, Socjalna i mieszkalna polityka Francji: pozytywne doświadczenie dla Ukrainy, elektronowy zasób: http://www.dkrs.gov.ua (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Straznikow A., 2007, Polityka mieszkań socjalnych w Brukseli, Czasopismo kierownika i głównego księgowego, № 7, Moskwa.
Google Scholar

Uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy, 2009, Państwowа społeczno-ekonomiczna programa budownictwa (nabycie) dostępnego mieszkania na 2010–2017 lata od 11.11.2009, № 1249.
Google Scholar

Vale L., 2008, From the Puritans to the Projects. Public Housing and Public Neighbors, Cambridge MA, Harvard University Press, Canada.
Google Scholar

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 1990, elektronowy zasób: http://www.dhm.de/lemo/html/DieDeutscheEinheit/Wiedervereinigung/einigungsvertrag.html (dostęp: 1.06.2016).
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-03-30

Jak cytować

Łysiak, N. (2016). Ekonomiczne mechanizmy regulacji polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy. Space – Society – Economy, (15), 57–68. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.05