Inwestycje mieszkaniowe w ramach programów rewitalizacji centrum Łodzi

Autor

  • Anna Wojnarowska Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.06

Słowa kluczowe:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, inwestycje mieszkaniowe, centrum miasta, Łódź

Abstrakt

Rewitalizacja stref centralnych miast jest istotnym instrumentem służącym podnoszeniu ich żywotności oraz zapobieganiu odpływowi mieszkańców. Aby przyciągnąć nowych mieszkańców do centrum miasta, działania w zakresie rewitalizacji muszą zmierzać do poprawy jakości życia, w tym warunków zamieszkania. Łódź była jednym z pierwszych miast w Polsce, które opracowały Lokalny Program Rewitalizacji w 2004 r. i dzięki temu mogła ubiegać się o środki finansowe UE na rewitalizację. W centrum miasta zostały wyznaczone dwa pilotażowe obszary rewitalizacji, z czego w obszarze południowym zaplanowano i zrealizowano projekty Miasta z dofinansowaniem unijnym, inwestycje Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego oraz prywatnych inwestorów, głównie w zakresie remontów, modernizacji i nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ennen E., Ashworth G., 1998, City centre management: Dutch and British experience of a new form of planning, “European Spatial Research and Policy”, vol. 5, no. 1, s. 5–16.
Google Scholar

http://www.rewitalizacja.zabytki.lodz.pl/page/index.php?str=339&id=133 (dostęp: 9.06.2014).
Google Scholar

http://www.studio3.pl/index.php/solaris-park-ul-tuwima-15-od (dostęp: 25.11.2015).
Google Scholar

http://www.urbanity.pl/lodzkie/lodz/apartamenty-ilumino,b9252 (dostęp: 25.11.2015).
Google Scholar

Jaroszewska-Brudnicka R., 2011, Od renowacji urbanistycznej do aktywizacji społecznej. Turystyka szansą rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN, t. CXXXVI, Warszawa, s. 85–94.
Google Scholar

Korenik S., Rogowska M., 2011, Gentryfikacja jako zjawisko kształtujące przeobrażenia przestrzeni miejskiej, [w:] K. Heffner, T. Marszał (red.), Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN, t. CXXXVI, Warszawa, s. 9–16.
Google Scholar

Krajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Google Scholar

Lang T., 2005. Insights in the British Debate about Urban Decline and Urban Regeneration, Working Paper, Erkner, Leibnitz Institute for Regional Development and Structural Planning https://www.researchgate.net/publication/307402940_Insights_in_the_British_debate_about_urban_decline_and_urban_regeneration 24.01.2017.
Google Scholar

Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., 2013, Housing in Urban Space of Lodz, [w:] M. Gabrel, A. Wojnarowska (red.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial Development and Functional Structure of Urban Space, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 33–66.
Google Scholar

Milewska-Osiecka K., Ogrodowczyk A., 2015, Warunki mieszkaniowe w małych miastach Polski ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa, [w:] B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Małe miasta wybrane problemy zagospodarowania, „Acta Universitatis Lo­dziensis. Folia Geographica Socio-Economica” 19, s. 129–148.
Google Scholar

Muzioł-Węcławowicz A., 2009, Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich, [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji. Śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Rewitalizacja Miast Polskich, t. 4, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, s. 25–88.
Google Scholar

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Google Scholar

Polko A., 2011, Gentryfikacja na obszarach małych miast oraz gmin wiejskich sąsiadujących z dużą aglomeracją, [w:] K. Heffner, T. Marszał, Rewitalizacja, gentryfikacja i problemy rozwoju małych miast, Studia KPZK PAN, t. CXXXVI, Warszawa, s. 17–27.
Google Scholar

Ptaček P., Létlal A., 2002, Changes in the physical structure of the historical core of Olomouc, Czech Republic, after 1989, [w:] I. Jażdżewska (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
Google Scholar

Sobol, 2005, Małe miasta w teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice, s. 43–52.
Google Scholar

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, 2012.
Google Scholar

Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+, 2012.
Google Scholar

Tkocz M., Duś E., 1997, Tendencje zmian w użytkowaniu centrum Katowic w latach 1984–1995, [w:] J. Kaczmarek (red.), Współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast, IX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź.
Google Scholar

Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004–2013, 2004, uchwała Rady Miejskiej Łodzi z dnia 14 lipca 2004.
Google Scholar

Ustawa o rewitalizacji, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Google Scholar

Wallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, Warszawa.
Google Scholar

Wallis A., 1979, Informacja i gwar. O miejskim centrum, Warszawa.
Google Scholar

Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi Prorevita, 2005, część urbanistyczna dla obszaru południowego, autorzy: K. Pawłowski, J. Wesołowski, A. Wojnarowska, B. Walczak, M. Agajew, współpraca: M. Zajączkowski.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-03-30

Jak cytować

Wojnarowska, A. (2016). Inwestycje mieszkaniowe w ramach programów rewitalizacji centrum Łodzi. Space – Society – Economy, (15), 69–88. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.06