Tereny mieszkaniowe w krajobrazie Lwowa (w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku)

Autor

  • Bohdan Posatskyy Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Instytut Architektury, Katedra Urbanistyki, ul. S. Bandery 12, 79013 Lwów

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.02

Słowa kluczowe:

Lwów, tereny mieszkaniowe, przestrzeń miasta, krajobraz miejski, osiedle mieszkaniowe

Abstrakt

Tereny mieszkaniowe w znacznej mierze kształtują krajobraz Lwowa. Zgodnie z ogólną tendencją koncentrycznego rozwoju miasta tereny mieszkaniowe drugiej połowy XX w. otoczyły pierścieniem obszar Lwowa XIV i z początku XX w. Ich formy przestrzenne zmieniały się w zależności od trendów panujących w tym czasie w architekturze i urbanistyce ZSRR, a potem Ukrainy: niewielkie kwartały, wielkie osiedla mieszkaniowe, odosobnione domy.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Awdotjin L. N., Leżawa I. G., Smolar I. M., 1989, Gradostroitelnoje projektirowanije, Strojizdat, Moskwa.
Google Scholar

Bazarnyk I., 1967, Lwiw mołodije, Wydawnyctwo Kameniar, Lwiw.
Google Scholar

Biriulow J., 2008, Architektura Lwowa. Czas i styli XIII–XXI st., Centr Jewropy, Lwów.
Google Scholar

Bryk M. W., 1986, Istorija Lwowa w dokumentach i materiałach, Naukowa Dumka, Kijów.
Google Scholar

Bylinkin N. P., Riabuszyn A. W., 1985, Sowremennaja sowetskaja architektura. 1955–1980, Strojizdat, Moskwa.
Google Scholar

Czerkes B., 1999, Stalinskie płanuwannia Lwowa, [w:] H. Petryszyn (red.), Knyha mist Hałyczyny, Wisnyk Derżawnoho Uniwersytetu Lwiwska Politechnika. Architektura, nr 379.
Google Scholar

Juraś J., Posatskyy B., 1999, Przemiany przestrzenne w budownictwie mieszkaniowym Lwowa w latach 90., [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. – Zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, „Biuletyn KPZK”, z. 190.
Google Scholar

Kaczorowski W., 1938, Geograficzne oblicze Lwowa (La physionomie de Leopol), Lwów.
Google Scholar

Lwów 1934–1939. Drogi rozwojowe gospodarki miejskiej, 1939, Nakładem Zarządu Miejskiego Król. Stoł. Miasta Lwowa, Lwów.
Google Scholar

Łozynskyy R., 2005, Etnicznyj skład nasełennia Lwowa, Wydawnyczyj centr LNU imeni Iwana Franka, Lwiw.
Google Scholar

Łuczyńska-Bruzda M., 2001, System ochrony krajobrazu – cel, zakres, podstawy prawne, formy, [w:] Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, red. K. Pawłowska, Kraków.
Google Scholar

Nyka Ł., 2012, Przestrzeń miejska jako krajobraz, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 1-A (2), z. 1.
Google Scholar

Paszuk A., Derkacz I., 1961, Lwów. Mały przewodnik ilustrowany, Wydawnictwo Książek i Czasopism, Lwów.
Google Scholar

Trehubowa T. O., Mych R. M., 1989, Lviv. Architekturno-istorycznyj narys, Budiwelnyk, Kijów.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-03-30

Jak cytować

Posatskyy, B. (2016). Tereny mieszkaniowe w krajobrazie Lwowa (w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku). Space – Society – Economy, (15), 9–32. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.02