Uwarunkowania polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy

Autor

  • Mykoła Gabrel Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Planowania Przestrzennego

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.03

Słowa kluczowe:

Polityka mieszkaniowa, polityka przestrzenna, model przestrzeni pięciowymiarowej

Abstrakt

W artykule została przedstawiona polityka mieszkaniowa, szczególnie w dużych miastach Ukrainy w kontekście obecnych warunków gospodarczych oraz wzrastającej liczby nierozwiązanych problemów w sferze budownictwa mieszkaniowego. Proponowane podejście do analizy problemów miejskiej polityki mieszkaniowej opiera się na modelu przestrzeni pięciowymiarowej (L-F-U-G-T). Określenie zasad i sposobów rozwiązywania problemów mieszkaniowych w strefach miejskich służy sformułowaniu rekomendacji na potrzeby nowej polityki mieszkaniowej. Weryfikacja proponowanych narzędzi metodologicznych została przeprowadzona na przykładzie miasta Lwowa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Gabrel M., 2004, Przestrzenna organizacja urbanistycznych systemów, Wydawnictwo Instytutu Regionalnych Badań Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Lwów.
Google Scholar

Klusnichenko J., 1999, Społeczno-ekonomiczne podstawy planowania i zabudowy miast, Institut Urbanistyky, Kijów.
Google Scholar

Lwów 2014. Główne wskaźniki socjalnego i ekonomicznego stanu miasta Lwowa, 2014, Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, Lwów.
Google Scholar

O inwestycyjnej działalności, Prawo Ukrainy od 18.09.1991 r. № 1560-ХII., Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.
Google Scholar

O zatwierdzeniu Państwowego docelowego społeczno-ekonomicznego programu bu­downictwa (nabycie) dostępnego mieszkania na 2010–2017 lata, Prawo Ukrainy od 11.11.2009 r. № 1249, Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.
Google Scholar

O kompleksowej rekonstrukcji kwartałów (osiedl) przestarzałego mieszkalnego funduszu, Prawo Ukrainy od 22.12.2006 r. № 525-V, Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.
Google Scholar

O kredytno-finansowych mechanizmach i kierowaniu majątkiem przy budownictwie mieszkania i operacjach z nieruchomością, Prawo Ukrainy od 19.06.2003 № 978-IV. Elektronowy zacób: zakon.rada.gov.ua.
Google Scholar

Śleszyński P., Komornicki T., Solon J., Więckowski M., 2012, Planowanie przestrzenne w gminach, Warszawa.
Google Scholar

Wakulenko V., Ignatenko O., Lebedynska O., 2002, Państwowa regulacja rozwoju socjalnej infrastruktury zaludnionych punktów Ukrainy, Akademia Państwowego Kie­rowania, Kijów.
Google Scholar

Weber M., 1995, Izbrannyje proizwedenija / Per. s nem. M.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-03-30

Jak cytować

Gabrel, M. (2016). Uwarunkowania polityki mieszkaniowej dużych miast Ukrainy. Space – Society – Economy, (15), 33–43. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.03