Wymiar społeczny programu Mia100 Kamienic w Łodzi

Autor

  • Agnieszka Podyma Uniwersytet Łódzki, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego CIVITAS
  • Anna Sikorska -
  • Monika Warczyńska -
  • Bartosz Bartosiewicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.08

Słowa kluczowe:

Polityka mieszkaniowa, Program Mia100 Kamienic, Łódź, budownictwo mieszkaniowe

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2015 r. wśród mieszkańców budynków wyremontowanych w ramach Programu Mia100 Kamienic w Łodzi. Głównym celem jest przedstawienie motywów i oceny decyzji o wyborze miejsca zamieszkania. Badania odbyły się w budynkach, w których do początku 2015 r. został zakończony remont kapitalny kamienicy, związany z wyprowadzką wszystkich lub większości mieszkańców.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cyran R., 2013, Zintegrowana polityka mieszkaniowa jako instrument rozwoju lokalnego, „Studia Ekonomiczne”, nr 144, cz. 2, s. 217–226.
Google Scholar

Herbst I., 2012, W poszukiwaniu polityki mieszkaniowej, „Magazyn Miasta”, nr 1, s. 1–2.
Google Scholar

Holm A., Marcińczak S., Ogrodowczyk A., 2015, New-build gentrification in the post-socialist city: Łodź and Leipzig two decades after socialism, “Geografie”, 120 (2), s. 164–187.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.37040/geografie2015120020164

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=9240 (dostęp: 11.01.2016).
Google Scholar

http://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/m._obijalski_.pdf (dostęp: 19.03.2016).
Google Scholar

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, S., Wolaniuk, A., 2014, Gentrification Processes in the City, [w:] T. Marszał (red.), Society and Space in Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź, s. 83–111.
Google Scholar

Kucharska-Stasiak E., Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan gospodarki mieszkaniowej w gminie Łódź. Pożądane kierunki zmian, Łódź , s. 5–36.
Google Scholar

Lis P., 2011, Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej, „Space – Society – Economy”, nr 10, s. 9–26.
Google Scholar

Polityka mieszkaniowa Łodzi 2020+, 2012, Urząd Miasta Łodzi, Łódź, s. 6–15.
Google Scholar

Tobiasz-Lis P., Wójcik M., 2013, Obrazy dysproporcji na obszarze miasta i ich społeczna interpretacja. Przykład Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 289, s. 73–87.
Google Scholar

Uwarunkowania sektora mieszkaniowego w latach 2005–2013, Załącznik do Strategii długofalowego rozwoju sektora mieszkaniowego na lata 2005–2025, 2005, Instytut Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa, s. 18.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2016-03-30

Jak cytować

Podyma, A., Sikorska, A., Warczyńska, M., & Bartosiewicz, B. (2016). Wymiar społeczny programu Mia100 Kamienic w Łodzi. Space – Society – Economy, (15), 115–129. https://doi.org/10.18778/1733-3180.15.08