Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Autor

  • Bartosz Bartosiewicz Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej
  • Szymon Wiśniewski Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej

DOI:

https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.04

Słowa kluczowe:

Transport, transport zbiorowy, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Łódź

Abstrakt

Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich poświęcona jest charakterystyce Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zarówno od strony organizacyjnej, jak i funkcjonalnej. Druga część artykułu koncentruje się na ocenie znaczenia ŁKA w systemie lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi poprzez analizę lokalizacji, czasu przejazdu oraz dostępności do przystanków kolejowych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andrzejczak-Padarewska I., 2012, Transport kolejowy w Unii Europejskiej i w Polsce, [w:] Kozłowski R. (red.), Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Andrzejczak-Padarewska I., 2012, Tunel średnicowy w Łodzi ważnym elementem projektu dużych prędkości, [w:] Kozłowski R. (red.), Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Commission of the European Communities, 2001, White Paper. European Transport Policy for 2010: Time to Decide, Brussels.
Google Scholar

Feltynowski M., Rzeńca P., 2012, Analiza porównawcza transportu kolejowego i samochodowego w aglomeracji łódzkiej w kontekście realizacji projektu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, [w:] Feltynowski M., Kina E., Niepiekło B., Tomaszewska A.W. (red.), Po kolei. Miejsca, wyzwania, inspiracje, Łódź.
Google Scholar

Gadziński J., 2010, Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn IGSE i GP UWAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Górny J., 2013, Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie w Polsce w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Kowalski M., Wiśniewski S., 2013, Ocena możliwości realizacji transportu zbiorowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi na terenie kształtującego się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, „Transport Miejski i Regionalny”, 3, Kraków, s. 26–32.
Google Scholar

Litman T., 2012, Evaluating Accessibility for Transportation Planning. Measuring People’s Ability to Reach Desired Goods and Activities, Victoria Transport Policy Institute, Victoria.
Google Scholar

Loose W., 2001, Flächennutzungsplan 2010 Freiburg – Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen, Öko-Institut e.V., Freiburg.
Google Scholar

Majewski B., Beim M., 2008, Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu, [w:] Czyż T., Stryjakiewicz T., Churski P. (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej, Biuletyn IGSE i GP UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Google Scholar

Mazurek T., 1965, Komunikacja miejska. Cz. 1: Planowanie tras komunikacyjnych w miastach oraz eksploatacja komunikacji miejskich, PAN, Łódź.
Google Scholar

Trzeszczak Ł., 2012, Plany budowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, [w:] Kozłowski R. (red.), Znaczenie i skutki budowy wybranych elementów infrastruktury nowoczesnego transportu kolejowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar

Uchwała Nr 18/2014 Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółka z o.o. w sprawie ustalenia Taryfy Przewozowej (ŁKA-TP) z dnia 26 maja 2014 r.
Google Scholar

Wesołowski J., 2005, Ukształtowanie kolejowego węzła łódzkiego i możliwości jego włączenia w system kolei dużych prędkości, „Technika Transportu Szynowego”, 12, s. 44.
Google Scholar

Wiśniewski S., 2015, Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.18778/7969-521-8

Yigitcanlar T., Sipe N., Evans R., Pitot M., 2007, AGIS-based land use and public transport accessibility indexing model, „Australian Planner”, 44.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.1080/07293682.2007.9982586

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Jak cytować

Bartosiewicz, B., & Wiśniewski, S. (2016). Kolej Aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Space – Society – Economy, (18), 49–65. https://doi.org/10.18778/1733-3180.18.04