Diagnozowanie dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym

Autor

  • Renata Marciniak-Firadza Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź https://orcid.org/0000-0001-6301-8820

DOI:

https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.08

Słowa kluczowe:

mutyzm, mutyzm wybiórczy, diagnoza, etapy diagnozowania

Abstrakt

Nowe postrzeganie mutyzmu wybiórczego jako zaburzenia na tle lękowym pozwala specjalistom na wczesną jego diagnozę i jak najszybsze podjęcie działań terapeutycznych. Diagnoza mutyzmu wybiórczego nie jest zadaniem łatwym, a w proces diagnozowania może być zaangażowanych wielu specjalistów. Badanie diagnostyczne powinno służyć: rozpoznaniu wzorca, głębokości i skutków mutyzmu wybiórczego, sprawdzeniu, czy nie występują inne poważne lub powiązane z mutyzmem problemy, ustaleniu, w jakim stopniu osoby zaangażowane rozumieją mutyzm i czy właściwie z nim postępują oraz zebraniu pełnych informacji na temat rozwoju, zainteresowań i przyjaźni dziecka, tak aby móc podjąć skuteczną interwencję. Celem artykułu jest omówienie mutyzmu wybiórczego i diagnozy jako procesu oraz przedstawienie własnej propozycji klasyfikacji jego etapów.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andrzejewska M., 2015, Materiały ze szkolenia: Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, I–II stopień, Łódź.
Google Scholar

Bogdanowicz M., 1985, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Google Scholar

Bystrzanowska M., 2017, Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Bystrzanowska M., Bystrzanowska E. (red.), 2019, Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Google Scholar

Holka-Pokorska J., Piróg-Balcerzak A., Jarema M., 2018, Kontrowersje wokół diagnozy mutyzmu wybiórczego – krytyczna analiza trzech przypadków w świetle współczesnych badań oraz kryteriów diagnostycznych, „Psychologia Polska”, nr 52(2), s. 323–343.
Google Scholar DOI: https://doi.org/10.12740/PP/76088

Janik I., 2012, Mutyzm dziecięcy, [w:] J. Skibska, D. Larysz (red. nauk.), Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 79–94.
Google Scholar

Johnson M., Wintgens A., 2018, Mutyzm wybiórczy. Kompendium wiedzy, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Google Scholar

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, 2000, Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Google Scholar

Ołdakowska-Żyłka B., 2015, Mutyzm wybiórczy w Polsce i na świecie, „Forum Logopedy”, nr 9, s. 61–64.
Google Scholar

Ołdakowska-Żyłka B., Grąbczewska-Różycka K., 2017, Mutyzm wybiórczy. Strategie pomocy dziecku i rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Google Scholar

Ołdakowska-Żyłka B., Małachowska E., 2015, Materiały ze szkolenia: Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie, Łódź.
Google Scholar

Radomska A., Jankowska A., 2000, W fortecy milczenia, „Charaktery”, nr 4, s. 20–21.
Google Scholar

Skoczek A., 2015, Mutyzm. Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
Google Scholar

Urbaniuk J., 2008, Dziecko z mutyzmem wybiórczym, [w:] B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski (red.), Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 455–470.
Google Scholar

Warchał A., Warchał M., 2012, Współwystępowanie mutyzmu wybiórczego w zaburzeniach nerwicowych, [w:] J. Skibska, D. Larysz (red. nauk.), Neurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 95–106.
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2020-11-26

Jak cytować

Marciniak-Firadza, R. (2020). Diagnozowanie dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym. Logopaedica Lodziensia, (4), 115–129. https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.08

Numer

Dział

Article